SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Religious Studies 2 - RET8032
Title: Religionistika 2
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Pre-requisite : RET8100
Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (06.06.2020)
V tomto kurzu se studenti seznámí se základními možnostmi religionistické interpretace minulých a současných
podob náboženství, spirituality, religiozity a souvisejících témat, seznámí se se základními pojetími významu
náboženství v životě jednotlivce a společnosti a s povahou dějinné dynamiky náboženství z hlediska jeho
významu a role ve společnosti, včetně sekularizačních a desekularizačních procesů a analýzy současných podob
náboženství a spirituality v dnešním světě.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (06.06.2020)

HELLER J., MRÁZEK M., Nástin religionistiky. Uvedení do vědy o náboženstvích, Kalich, Praha, 2004.

GAUCHET M., Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné, CDK, Praha, 2004.

HOŠEK P., A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012.

LUŽNÝ D., Náboženství a moderní společnost, Masarykova univerzita, Brno, 1999.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html