Religious Studies Seminar 2 - RET8027 (Buddhism in the west)
Title: Seminář religionistiky
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Co-requisite : RET8009
Pre-requisite : RET8100
Schedule   
Literature - Czech

CONZE, E., Stručné dějiny buddhismu, Jota, Brno 1997, zvláště kapitola LUŽNÝ, D., Stručné dějiny buddhismu na Západě, str. 155-173.
LENOIR, F., Setkávání buddhismu se Západem, Volvox Globator, Praha 2002.
HONZÍK, J. (ed.), Jednota v rozmanitosti. Buddhismus v České republice, DharmaGaia 2010.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2019)
Requirements to the exam - Czech

Studentovi je kurs započten na základě přijaté seminární práce a předneseném referátu o ní.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2019)
Syllabus - Czech

Předběžný rozvrh seminární práce

1.–3.      Rozvrh a způsob práce, buddhismus na Západě a u nás              ............... 19. 2., 26. 2. a 5. 3.

4.–6.      Buddhismus na Západě, výběr tématu seminární práce, návštěva knihovny a archivu Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů                                                      ............ 12. 3., 19. 3. a 26. 3.

7.–9.      Tři zúčastněná pozorování podle domluvy, pravděpodobně z těchto:

              společenství théravádového buddhismu, předběžně: Buddha Mangala,

              společenství zenového buddhismu, předběžně: zen mistra Kaisena,

              společenství tibetského buddhismu: předběžně: Bud. Diamantové cesty

              chrám vietnamského buddhismu v Písnici                                  

10.-13.   Referáty o seminárních pracích                                                     ............ 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5.

 

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (30.01.2021)
Entry requirements - Czech

Prerekvizity: RET8100
Korekvizity: RET8009

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2019)