Religious Studies Seminar 2 - RET80206 (J. R. R. Tolkien a teologie fantazie)
Title: Seminář religionistiky
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Incompatibility : RET8013
Schedule   
Annotation - Czech
V semináři religionistiky si studenti osvojují pokročilé metodické postupy religionistické interpretace vybraných náboženských textů, učí se zásadám kritické analýzy, exegeze a komparace relevantních textových reálií.
Last update: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)
Literature - Czech

Waardenburg J., Bohové zblízka

Antalík D., jak srovnávat nesrovnatelné

vybrané pramenné texty

Last update: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)
Course completion requirements - Czech

účast v seminárních diskusích, seminární práce na schválené téma v rozsahu pěti stran

Last update: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)