SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Religious Studies Seminar 2 - RET80205 (Milenialismus)
Title: Seminář religionistiky
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Co-requisite : RET8006
Pre-requisite : RET8100
Schedule   
Annotation - Czech
Kurs studentům poskytuje přehled o významném religionistickém fenoménu – očekávání konce nebo transformace světa. Kurs je koncipován tak, aby studenti po nutném teoretickém uvedení do problematiky mohli seminární formou poznávat a komparovat výskyt milenialismu v různém náboženském i historickém prostředí. Kurs tak studentům zároveň slouží k doplnění znalostí o jednotlivých náboženstvích a o jejich vývoji. Komparace jim umožňuje hlubší vhled do dynamiky vývoje jednotlivých náboženství.
Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (08.09.2021)
Literature - Czech

Literatura ke kursu

BIERNOT, David et al. Konec tohoto světa: milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu. Praha: Dingir, 2012.

VOJTÍŠEK, Zdeněk (ed.). Apokalypsa, nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti. Praha: Dingir, 2013.

VOJTÍŠEK, Zdeněk (ed.). Millennialism: expecting the end of the world in the past and present. Praha: Dingir, 2013.

FESTINGER, Leon – RIECKEN, Henry – SCHACHTER, Stanley, Když se proroctví nesplní. Praha: Portál 2021.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (08.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet je udělen na základě účasti v seminárním dění, referátu z vlastní seminární práce a přijaté seminární práce.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (08.09.2021)
Syllabus - Czech

Předběžný rozvrh seminářů

     1.   Definice milenialismu....................................................................................................... 8. 10.

     2.   Typy milenialismu ......................................................................................................... 15. 10.

     3.   Křesťanský milenialismus.......................................................................................... 22. 10.

     4.   Mesianismus v judaismu.............................................................................................. 29. 10.

     5.   Konec světa v islámu......................................................................................................... 5. 11.

     6.   Esoterický milenialismus a milenialismus Nového věku............................. 12. 11.

     7.    Strategie překonání mileniálního zklamání........................................................ 19. 11.

     8.   Rozhovor nad knihou Leona Festingera Když se proroctví nesplní.......... 26. 11.

     9.   Vybrané případy milenialismu: milenialismus v hnutí Óm šinrikjó.......... 3. 12.

  10.   Vybrané případy milenialismu: milenialismus v adventismu................... 10. 12.

  11.   Vybrané případy milenialismu: milenialismus v hnutí Dvanáct kmenů...... 17. 12.

  12.    Referáty ze seminárních prací........................................................................................ 7. 1.

  13.    Referáty ze seminárních prací..................................................................................... 14. 1.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (06.10.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html