Religious Studies Seminar 2 - RET80203 (Contemporary Forms of Pnetecostal Christianity)
Title: Seminář religionistiky
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Co-requisite : RET8006
Pre-requisite : RET8100
Schedule   
Literature - Czech

Literatura ke kursu:

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Evangelikalismus - protestantské křesťanství přizpůsobené situaci náboženského pluralismu, Lidé města / Urban People 16 (1), 2014, s. 23-66.

NEŠPOR, Zdeněk R., VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha: Karolinum 2015.

BURGESS, S. M. VAN DER MAAS, E. M. (Eds.) The New Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. Revised and expanded edition. Grand Rapids, Zondervan, 2002.

BURGESS, S. M., Encyclopedia of Pentecostal and Charismatic Christianity. New York, Routledge, 2006.

HOCKEN, P. Strategie Ducha? Výzva obnovných hnutí pro tradiční církve. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1998.

MCGRATH, A. E. Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení. Návrat domů, Praha 2001.

MCCONNELL, D. R. Jiné evangelium. Křesťanský život Albrechtice, 1996.

BUBIK, R. Historie letničního hnutí I-VI., Nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice, 2007.

DRÁPAL, D. Jak to všechno začalo, historie Křesťanského společenství Praha I. Křesťanská společenství Praha, 2008.

DRÁPAL, D. Léta růstu, historie Křesťanského společenství Praha II. Křesťanská společenství Praha, 2009.

DRÁPAL, D. Zlom, historie Křesťanského společenství Praha III. Křesťanská společenství Praha, 2011.

Dingir, religionistický časopis o současné náboženské scéně.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (17.09.2015)
Syllabus - Czech

Předběžný rozvrh seminární práce:

1. Způsob a rozvrh seminární práce. Evangelikalismus: vznik a charakteristika (Z. V.)

2. Vývoj evangelikalismu (Z. V.)

3. Podoby pentekostálního hnutí (Z. V., T. H.)

4. Otázka uzdravení vírou (přednáška hosta)

5. Neocharismatické hnutí. Spektrum neocharismatických církví u nás (Z. V., T. H.)

Výběr tématu seminární práce, návštěva knihovny a archivu Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů

6. Neocharismatické hnutí. Příklad Církve víry (T. H.)

7. - 10. Společná zúčastněná pozorování.

11. Referáty ze seminárních prací

12. Referáty ze seminárních prací

13. Referáty ze seminárních prací

14. Referáty ze seminárních prací

Společná zúčastněná pozorování (čtyři z následujících):

společenství klasického letničního hnutí, předběžně: AC 1. sbor Apoštolské církve v Praze - http://www.acpraha.cz/o_nas.html

společenství charismatického hnutí, předběžně: Společné bohoslužby KS Praha, Kulturní dům Ládví.

společenství katolické charismatické obnovy, předběžně: komunita Chemin Neuf http://www.chemin-neuf.cz/

společenství neocharismatického hnutí v rámci AC: předběžně: Církev bez hranic - http://www.cirkevbezhranic.cz/

společenství hnutí víry: předběžně: Církev Oáza, Triumfální centrum víry

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (25.01.2016)