SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Buddhism - RET8009
Title: RPV3-Základy buddhismu
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Is co-requisite for: RET8027
Annotation - Czech
Kurs studentovi poskytuje základní přehled o buddhismu, jeho vývoji a rozšíření, a to od počátku až do současnosti. Umožňuje studentovi základní porozumění nejdůležitějším buddhistickým textům a vybavuje ho základními dovednostmi k jejich interpretaci. Student je tak schopen rozlišit jednotlivé vývojové trendy a tendence této náboženské tradice, rozpoznat jejich funkci ve společnostech, které buddhismus ovlivnil, a zhodnotit ji. Je také schopen odhadnout roli buddhismu ve světě v budoucnosti.
Pokud bude nařízena distanční výuka, přednášky budou online prostřednictvím MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty, kód u6ieiaa (stejný jako v kursu Úvod do hinduismu).
Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.
Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (30.01.2021)
Literature - Czech

* Povinná:

Čítanka ke kursu Základy buddhismu.

ZBAVITEL, D. (ed.), Raný indický buddhismus, Argo, Praha 2008.

* Doporučená:

MILTNER, V., Vznik a vývoj buddhismu, Vyšehrad, Praha 2001.

LESNÝ, V., Buddhismus, Votobia (reprint), Olomouc 2001.

LESTER, R. C., Buddhismus. Cesta k osvícení, Prostor, Praha 1997.

KÜNG, H., BECHERT, H., Křesťanství a buddhismus, Vyšehrad, Praha 1997.

WANGUOVÁ, M. B., Buddhismus, NLN, Praha 1996.

Lexikon východní moudrosti, přeložil Vladimír Liščák a kol., Votobia, Olomouc 1996.

CONZE, E., Stručné dějiny buddhismu, Jota, Brno 1997.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (30.01.2021)
Syllabus - Czech

Předběžný rozvrh přednášek

1.            Krize védského náboženství, náboženský kontext vzniku buddhismu      19. 2.

2.            Legenda o Siddhártovi, vznik sanghy                      26. 2.

3.            Základní předpoklady a pojmy buddhismu                          5. 3.

4.            Rané dějiny sanghy, pálijský kánon                         12. 3.

5.            Théravádový buddhismus a jeho praxe                 19. 3.

6.            Mladší buddhistická literatura a filosofické školy                              26. 3.

7.            Inovace raného buddhismu, rozrůznění buddhismu, mahájána                 16. 4.

8.            Vadžrajána a cesty buddhismu                  23. 4.

9.            Buddhismus v Číně, škola čchan a škola čisté země                          30. 4.

10.          Buddhismus v Japonsku, zenový buddhismus a Ničirenova škola               7. 5.

11.          Buddhismus v Tibetu, školy tibetského buddhismu                         14. 5.

12.          Cesta buddhismu na Západ                         21. 5.

13.          Angažovaný buddhismus a podoby buddhismu na Západě                           28. 5.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (30.01.2021)
Course completion requirements - Czech

Kurs je studentovi započten na základě znalostí prokázaných při závěrečném kolokviu.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html