SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
New Religious Movements - RET8006
Title: RPV4-Nová náboženská hnutí
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RETN8032
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Is co-requisite for: RET80205, RET80203
Annotation -
.
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (21.09.2023)
Literature - Czech

Literatura ke kursu - nutná:

COWAN, D. E., BROMLEY, D. G., Sekty a nová náboženství, Grada, Praha 2013.

Literatura ke kursu - doplňková:

VOJTÍŠEK, Z., Nová náboženství a násilí, Karolinum, Praha 2017.

VOJTÍŠEK, Z., Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět, Alfa, Praha 2007.

Dingir, religionistický časopis o současné náboženské scéně.

 

Seriály – doplňkové:

Waco (Paramount Network, 2018).

Wild, Wild Country (Netflix, 2018).

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Esej na vylosované téma; téma se týká povinné literatury a přednášek; losuje se z asi 20-30 témat.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Syllabus - Czech

Předběžný rozvrh témat přednášek:

  1.   Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí jako „ideální typ“. Příklad mormonů. 6. 10.

  2.   Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů. 13. 10.

  3.   Denominalizace nového náboženského hnutí. Příklad mormonů.............. 20. 10.

  4.   Nové náboženské hnutí a jeho radikalizace. Příklad svědků Jehovových....... 27. 10.

  5.   Denominalizace nového náboženského hnutí. Příklad svědků Jehovových..... 3. 11.

  6.   „Války kvůli sektám“, příklad munistů                                    ................ 10. 11.

  7.   Teorie konverze a nová náboženská hnutí, příklad munistů        ................ 24. 11.

  8.   Teorie konverze a nová náboženská hnutí, příklad církve Šinčchondži.. 1. 12.

  9.   Nová náboženská hnutí, komunita a děti, příklad hnutí Dvanáct kmenů.. 8. 12.

10.   Nová náboženská hnutí a apostaze, příklad hnutí Dvanáct kmenů........... 15. 12.

11.   Konflikty nových náboženských hnutí, příklad oddaných Kršny .............. 4. 1.

12.  Konflikty nových náboženských hnutí a otázka jejich nebezpečí..................... 11. 1.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html