Introduction to Hinduism - RET8003
Title: RPV1-Základy hinduismu
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Is co-requisite for: RET8026
Schedule   
Annotation - Czech
Kurs studentovi poskytuje základní přehled o rozmanitosti indických tradic, jejich vývoji a rozšíření, a to od počátku až do současnosti. Umožňuje studentovi základní porozumění nejdůležitějším indickým náboženským textům a vybavuje ho základními dovednostmi k jejich interpretaci. Student je tak schopen rozlišit jednotlivé vývojové trendy a tendence indické náboženské tradice, rozpoznat jejich funkci v indické společnosti a zhodnotit ji. Je také schopen odhadnout roli indických tradic v Indii i ve světě v budoucnosti.
Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (25.09.2022)
Literature - Czech

Literatura ke kursu – nutná:

Čítanka ke kursu Základy hinduismu

 

Literatura ke kursu – doporučená:

Hinduismus. Základní texty východních náboženství 1., Argo, Praha 2007.

Upanišady, přeložil Dušan Zbavitel, DharmaGaia, Praha 2004.

Védské hymny, přeložil Oldřich Friš, DharmaGaia, Praha 2000.

Fárek, m., Indické tradice, zvané někdy hinduismus, in: fárek, M. et al., Základy religionistiky: Světová náboženství, nová nábo­žen­ská hnutí a religio­nistika (studijní texty pro pedagogy), Univerzita Pardubice, Pardubice 2008, str. 47-108.

Knipe, D. M., Hinduismus. Experimenty s posvátnem, Prostor, Praha 1997.

Knotková-Čapková, B. (ed.), Základy asijských náboženství, I. díl, Karolinum, Praha 2004.

Küng, H., Stietencron, H. von, Křesťanství a hinduismus, Vyšehrad, Praha 1997.

Vavroušková, S., Hinduismus: tradice a moderní společnost, in: Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost, Orientální ústav AV, Praha 2005.

Werner, K., Náboženství jižní a východní Asie, MU, Brno 1995.

Werner, K., Malá encyklopedie hinduismu, Atlantis, Brno 1995.

Zbavitel, D., Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, DharmaGaia, Praha 1993.

Zbavitel, D., Otazníky starověké Indie, NLN, Praha 1997.

Zbavitel, D. a kol., Bohové s lotosovýma očima, Vyšehrad, Praha 1997.

Eliade, m., Jóga. Nesmrtelnost a svoboda, Argo, Praha 1999.

Filipský, J., Encyklopedie indické mytologie, Libri, Praha 1998.

Lexikon východní moudrosti, přeložil Vladimír Liščák a kol., Votobia, Olomouc 1996.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (26.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou získání zápočtu je osvědčení základních znalostí při kolokviu na závěr kursu; výchozím bodem rozhovoru jsou náboženské texty v Čítance, s níž studenti po celý kurs pracují.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (25.09.2022)
Syllabus - Czech
 1. Předběžný rozvrh témat přednášek:

       1.   Úvod, harappská kultura, védy a náboženství véd                          ................... 7. 10.

       2.   Mladší védská literatura, učení upanišad                                            ................ 14. 10.

       3.   Vznik buddhismu a džinismu, filosofické školy – daršany          ................ 21. 10.

       4.   Šivaismus a višnuismus                                                                               ................... 4. 11.

       5.   Eposy                                                                                                                     ................ 11. 11.

       6.   Višnuismus, šástry                                                                                          ................ 18. 11.

       7.   Vývoj jógy a védanty                                                                                      ................ 25. 11.

       8.   Šaktismus a tantry                                                                                          ................... 2. 12.

       9.   Bhakti a purány                                                                                                ................... 9. 12.

     10.   Islám v Indii a sikhismus                                                                             ................ 16. 12.

     11.   Reformní hnutí 19. a 20. století                                                                ...................... 6. 1.

     12.   Život v indické duchovní tradici                                                               ................... 13. 1.

    13.   Život v indické duchovní tradici                                                  Z. V...................... 15. 1.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (25.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Je očekávána studentova přítomnost na přednáškách.

Je nutné, aby student měl v systému funkční e-mailovou adresu.

V případě distančního studia (tedy od začátku semestru minimálně do 31. 10. 2020) se konají prostřednictvím programu MS Teams.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (25.09.2022)