SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy and Religion - RET7042
Title: Filosofie a náboženství
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Pre-requisite : RET7100
Schedule   
Annotation - Czech
Přednáška má studenty uvést do širších souvislostí dějin filosofie jako dějin ducha. Jednou z variant je přednáška
o vlivu novověké západní filosofie (osvícenství) na moderní islámské náboženské a sociální myšlení. Tato
přednáška má představit nepříliš úspěšný projekt „islámské moderny“ (nahda), jenž je na jednu stranu pokusem
osvojit si západní vzorce myšlení a jednání, na druhou stranu pak návratem k původním vzorům života „ctihodných
předků“ (as-salaf as-sálih), tedy „salafíjou“. Základní otázkou přednášky zůstává uplatnitelnost pojmů a struktur
filosofie dějin v neevropském, byť nábožensky příbuzném prostředí. Kromě základní orientace v otázkách
myšlenkových proudů novodobého „politického islámu“ se studenti mají podrobněji seznámit s českým překladem
známého díla jednoho z významných ideologů egyptského Muslimského bratrstva Sajjida Qutba Milníky na cestě
(1964). Při té příležitosti by si účastníci měli rovněž osvojit elementární znalosti arabského písma, práce s překlady
z arabštiny a užívání arabského slovníku.

Struktura předmětu:

1) Západní orientalistika (Edward Said)
2) Politické tradice islámu (umma, al-chulafá ar-rášidún)
3) Právní tradice islámu (šarí’a)
4) Al-Ghazálí, Ibn Tajmíja, Ibn Chaldún
5) Muhammad ibn Abd Al-Wahhab (1703-1792)
6) Džamálludín Afghání (1838-1897)
7) Muhammad Abduh (1849-1905)
8) Rašíd Ridá (1865-1935)
9) Ideologie Muslimského bratrstva
10) Sajjid Qutb (1906-1966)
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (06.06.2020)
Literature - Czech

QUṬB, Sajjid. Milníky na cestě. Praha: Academia, 2013. Orient. ISBN 978-80-200-2186-1.

HOURANI, Albert Habib. Arabic thought in the liberal age 1798-1939. London: Oxford University Press, 1970. ISBN 019-285039-3.

TIBI, Bassam. Vom Gottesreich zum Nationalstaat. Islam und panarabischer Nationalismus. Frankfurt: Suhrkamp 1987. ISBN 351-828250-6

WELLHAUSEN, Julius. Das arabische Reich und sein Sturz. Berlin: Reimer, 1902. Nové vyd. Adamant Media Corporation 2005. ISBN 142-124774-7.

GOMBÁR, Eduard. Moderní dějiny islámských zemí. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-599-X.

KEPEL, Gilles. Boží pomsta: křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Brno: Atlantis, 1996. ISBN 80-7108-120-5.

KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 5. vyd. Praha: Vyšehrad, 2011. ISBN 978-80-7021-925-6.

SCHULZE, Reinhard. Dějiny islámského světa ve 20. století. Brno: Atlantis, 2007. ISBN 978-80-7108-284-2.

TAUER, Felix. Svět islámu: dějiny a kultura : nástin politického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje zemí, do nichž proniklo učení arabského proroka, od jeho vystoupení do konce první světové války. Vyd 2. Praha: Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-828-2.

ŤUPEK, Pavel. Salafitský islám. Praha: Academia, 2015. Orient. ISBN 978-80-200-2487-9.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (06.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html