Philosophy Seminar 2 - RET7021
Title: FP-Seminář filosofie
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RETN7021
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Pre-requisite : RET7100
Is pre-requisite for: RETK7200, RET7200
WS schedule   SS schedule   
Annotation -
Second-block philosophy seminar: Work with philosophical source texts or discussion of a particular theme, having regard for both tradition and contemporary discussion. Emphasis is laid on independent and creative work with the issues involved. Evaluation: seminar presentations and a more in-depth written seminar work.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Literature - Czech

V semináři budou čteny a vykládány klíčové texty k tomuto významnému duchovnímu obratu evropské moderny: vybrané oddíly Hegelových Přednášek o filosofii náboženství (1821–1831), Feuerbachovy Podstaty křesťanství (1841) a Marxových raných textů, v nichž se zdánlivě okrajově, o to však významněji vyjadřuje k otázce kritiky náboženství a idealistické filosofie (Úvod Ke kritice Hegelovy filosofie práva, Ekonomicko-filosofické rukopisy, popř. K židovské otázce (1843–1844).

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (06.02.2024)
Learning resources - Czech

Kurz v Moodle: bude doplněno

Last update: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (30.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Získání zápočtu předpokládá domácí přípravu pasáží čtených v semináři, účast na interpretaci textů v rámci zasedání semináře a zpracování eseje na zvolené téma.

Esej: Domácí práce v rozsahu asi deseti stran věnovaná některému úseku Halbwachsova textu, resp. další literatury. Práce by měla mít výstižný název, v úvodu je třeba vyložit zvolené téma a metodu, jíž zkoumání postupuje, vlastní stať by měla být rozdělena na podkapitoly s příhodnými názvy, závěr přináší shrnutí výsledků a vlastní stanovisko, nesmí chybět seznam pramenů a literatury.

 

Last update: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (02.09.2022)