Masaryk's philosophy of religion - RET70051
Title: FV-Masarykova filosofie náboženství
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
WS schedule   
Annotation - Czech
Přednáška představuje filosofii náboženství jako vlastní jádro myšlení T. G. Masaryka. Jeho filosofické názory nikdy netvořily nějaký ucelený systém, byly to vždy spíše pronikavé nápady, jež čekaly na další rozvinutí myšlenkou a zejména činem. Pokusíme se jeho filosofii náboženství ukázat jako svého druhu praktickou filosofii, filosofický návod k aktivnímu životu, se zvláštním vyvrcholením v požadavku politické praxe. Vykládat Masarykovy náboženské názory nelze jinak než v chronologickém pořadí, krok za krokem po jednotlivých spisech, v souvislosti s jeho životními a zejména politickými záměry. Bez jejich zohlednění by jeho texty mohly vyznít snad až banálně. Přes všechno interpretační úsilí budeme však zřejmě konstatovat Masarykův nezdar. Myšlenka kontinuity české reformace a současnosti se neosvědčila ani jako vědecká hypotéza, ani jako praktický úkol. Moderní stát, který měl z této kontinuity organicky vyrůstat, v mnoha ohledech selhal. Přesto nelze porozumět vývoji moderního českého myšlení bez hlubšího vhledu do myšlenek a polemik Masarykových.

Přednáška bude ukončena kolokviem věnovaným jednotlivým tématům přednášek a níže uvedeným povinným titulům.


5. října 2022 § 1 – K základní otázce Masarykovy filosofie náboženství: je to vůbec filosofie náboženství?
12. října § 2 – Náboženská otázka v českém myšlení před Masarykem
(Bolzano, Palacký, Havlíček, Smetana)
19. října § 3 – Krize moderního člověka (Sebevražda, 1881)
26. října § 4 – Duchovní pozadí krize (Moderní člověk a náboženství, 1896)

2. listopadu přednáška se nekoná

9. listopadu § 5 – Titanismus versus humanismus (Ideály humanitní, 1901)
16. listopadu § 6 – Náboženský odkaz národního obrození (Česká otázka, 1895)
23. listopadu § 7 – Filosofie (českých) dějin (spor s Kaizlem, 1896)
30. listopadu § 8 – Spor o smysl českých dějin (spor s Pekařem, 1912)
7. prosince § 9 – Náboženský vstup do politiky (V boji o náboženství, 1904)
14. prosince § 10 – Náboženský vstup do (světových) dějin (Světová revoluce, 1925)
4. ledna 2023 § 11 – Pozdní rekapitulace (Hovory s TGM, 1935)
11. ledna § 12 – Odpověď na otázku: Masarykova filosofie náboženství jako výzva k vlastní práci

Povinná literatura

Masaryk, T. G., Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, Praha 1904; 4. čes. vyd. MÚ, Praha 2002.
Masaryk, T. G., Moderní člověk a náboženství [1896], Jan Laichter, Praha 1934; 2. vyd. MÚ, Praha 2000.
Masaryk, T. G., V boji o náboženství, Jan Laichter, Praha 1904; in: Masaryk, Z bojů o náboženství a texty z let 1904–1906, MÚ, Praha 2014, str. 74–97.
[Čapek, Karel], Hovory s T. G. Masarykem, III. Myšlení a život (1. Noetika, 2. Metafysika, 3. Náboženství, 4. Křesťanství, 5. Tzv. kulturní boj, 6. Ještě o náboženství, 7. Politika, 8. Národ), František Borový – Čin, Praha 1935.

Doporučená literatura

Černý, Václav, Podstata Masarykovy osobnosti a čím nám T. G. M. zůstává, in: Tvorba a osobnost I, str. 486–499.
Černý, Václav, Několik poznámek o Masarykovi a moderním pocitu náboženském, tamtéž 500–545.
Hromádka, Josef Lukl, T. G. Masaryk a dnešní diskuse o náboženství, in: Masarykův sborník 3, 1929.
Hromádka, Josef Lukl, Masaryk, Brno 2005 (1. vyd. 1930).
Patočka, Jan, Kolem Masarykovy filosofie náboženství, in: Patočka, Tři studie o Masarykovi, Praha 1991, str. 53–119.
Last update: Kranát Jan, Mgr., Ph.D. (02.10.2022)