SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy - RET70048 (Středověká filosofie)
Title: FPV1-Filosofie
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RETN7031
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
SS schedule   
Annotation -
Lecture on philosophy (first and second block): The aim of the course is to extend students' knowledge of philosophy by examining a particular theme, school, or philosopher, taking into account the broader systematic and historical context. Evaluation: colloquium.
Last update: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (30.09.2023)
Literature - Czech

Prameny:

·         Zlomky předsokratovských myslitelů, přel. K. Svoboda, Praha 1944.

·         Platon, Obrana Sokrata, přel. F. Novotný, Praha 1934.

·         Platon, Faidon, přel. F. Novotný, Praha 1941.

·         Platon, Ústava, přel. F. Novotný, Praha 1921.

·         Platon, Timaios, přel. F. Novotný, Praha 1919.

·         Aristoteles, Kategorie, přel. A. Kříž, Praha 1958.

·         Aristoteles, O vyjadřování, přel. A. Kříž, Praha 1959.

·         Aristoteles, O duši, in: Člověk a příroda, přel. M. Mráz, Praha 1984.

·         Aristoteles, Etika Nikomachova, přel. A. Kříž, Praha 1937.

·         Diogenes Laertský, Životy, názory a výroky proslulých filosofů, přel. A. Kolář, Praha 1964.

·         Marcus Aurelius, Hovory k sobě, přel. R. Kuthan, Praha 1948.

·         Cicero, Marcus Tullius, O přirozenosti bohů, přel. A. Kolář, Praha 1948.

·         Cicero, Marcus Tullius, O nejvyšším dobru a zlu, přel. V. Bahník, in: Antická próza, 8 (Dialog a satira), Praha 1977.

·         Epikuros, Myšlenky o štěstí a mravnosti, přel. J. Ludvíkovský, Praha 1929 (Život a učení filosofa Epikura, Praha 1952).

·         Lucretius Carus, Titus, O přírodě, přel. J. Kolář a B. Ryba, Praha 1948; přel. J. Nováková, Praha 1971.

·         Filon Alexandrijský, O stvoření světa, přel. M. Šedina, Praha 2001.

·         Plótínos, Dvě pojednání o kráse, přel. P. Rezek, Praha 1994.

·         Plótínos, Sestry duše, přel. P. Rezek, Praha 1995.

·         Plótínos, Věčnost, čas a duch, přel. P. Rezek, Praha 1995.

·         Plótínos, O klidu, přel. P. Rezek, Praha 1997.

·         Plotin, O sebepoznání: Enn. V,3(49), přel. L. Karfíková, Praha 2014.

 

Literatura:

·         G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Předsókratovští filosofové, přel. F. Karfík, P. Kolev a T. Vítek, Praha 2004.

·         J. Patočka, Předsokratovská filosofie, Praha 1968.

·         Graeser, Řecká filosofie klasického období: Sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés, přel. M. Petříček, Praha 2000.

·         J. Patočka, Sokrates, Praha 1977.

·         J. Patočka, Platónova péče o duši a spravedlivý stát (přednášky k antické filosofii IV), vyd. J. Polívka, Praha 2012.

·         A. Long, Hellénistická filosofie: Stoikové, epikurejci, skeptikové, přel. P. Kolev, Praha 2003.

·         J. M. Rist, Stoická filosofie, přel. K. Thein, Praha 1998.

·         H. Armstrong (vyd.), Filosofie pozdní antiky: Od staré Akademie po Jana Eriugenu, Praha 2002.

·         M. Hadas-Lebelová, Filón Alexandrijský: Myslitel v židovské diaspoře, přel. M. Lyčka, Praha 2019.

·         K. Jaspers, Plótinos, přel. J. Frei a V. Němec, Praha 2020.

 

 

Last update: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (30.09.2023)
Syllabus - Czech

Antická filosofie

Lenka Karfíková

ZS 2023/24, středa

 

 

 

4.10. presokratici

11.10. presokratici

18.10. Platon, Obrana Sokratova

25.10. Platon, Faidon

1.11. Platon, Timaios

8.11. Aristoteles, logické spisy

15.11. Aristoteles, přírodovědné spisy

22.11. Aristoteles, etika

29.11. stoa (Diogenes Laertský, Cicero)

6.12. stoa (Marcus Aurelius)

13.12. epikurejství

3.1 Filon Alexandrijský, Klement Alexandrijský

10.1. novoplatonismus

 

Last update: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (30.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html