SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Theology - First Comprehensive Examination - RET6100
Title: Praktická teologie - 1. souborná zkouška
Guaranteed by: Department of Practical Theology (27-PT)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-372.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Tabita Landová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.
Incompatibility : RET6106
Pre-requisite : RET6012
Is pre-requisite for: RET6029, RETKN6034, RET6024, RET6042, RET6043, RET6044, RET60421, RET60422, RET6047, RETK6032, RETK6005, RETK6008, RETK6024, RETK6042, RRETK6024, RETK6034, RET6021
Annotation -
The exam concerns the ecumenical (practical) eklesiology and the basic knowledge in the area of the main practical-theological disciplines (homiletics, liturgics, pastoral care, catechetics).
Last update: Landová Tabita, doc., Ph.D. (24.10.2019)
Literature -

(1) Practical (ecumenical) eklesiology:

Filipi, Pavel. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK, 42012.

Filipi, Pavel. Církev a církve: kapitoly z ekumenické eklesiologie [online]. Brno: CDK, 2000. Dostupné z: ExternĂ­ odkaz http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html

 

(2) Two titles from the Reformation Practical theology:

 

Augusta, Jan. Umění práce díla Páně služebného. Fr. Bednář (ed.). Praha: Královská česká společnost nauk, 1941.

Blahoslav, Jan. Naučení mládencům. F. Bednář (ed.), Praha 1967.

Blahoslav, Jan. Vady kazatelů. In: M. Čejka (ed.), Čtyři menší spisy. Brno 2013, s. 137-261.

Církevní řád Jednoty bratrské. [Edice: Řád církevní Jednoty Bratří českých... [online]. V Praze: Comenium, 1897. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11806696. Nebo: Komenský, Jan Amos. Veškerých spisů Jana Amosa Komenského. Svazek XVII. Brno: Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1912.

Luther, Martin. Menší katechismus Dr. Martina Luthera. In: M. Wernisch (ed.). Kniha svornosti. Praha: Kalich, 2006, s. 333-364.

 

(3) Two practical-theological texts:

[each text from another discipline]

 

(a) Homiletics

Filipi, Pavel. Tendence bratrské homiletiky. In: Do posledních končin, (SAT 5). Praha: Kalich, 1982, s. 77-100.

Landová, Tabita. Kritická reflexe kázání jako součást homiletiky. Blahoslavův spis „Vady kazatelů“ a jeho aktuálnost. TREF 20 (2014/2), s. 158-173.

Filipi, Pavel. Slovo Boží na hromadách. Querite primum regnum Dei. Brno: Matice moravská, 2006, s. 584-591. [Homiletika J. A. Komenského]

Landová, Tabita. Homiletika Karla Bartha. Teologická reflexe 14 (2008/1), s. 16-31.

Filipi, Pavel. Homiletika na sklonku tisíciletí. TREF XIV (2008), s. 117-131.

 

(b) Liturgics

Filipi, Pavel. Pozvání k oslavě. Evangelická liturgika. Praha: Kalich, 2011, s. 45-66. [Kap. „Z historie bohoslužby“.]

Landová, Tabita. Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, kap. „Liturgicko-teologické předpoklady“, nebo „Bohoslužba slova“, nebo „Křest“ nebo „Večeře Páně“.

Landová, Tabita. Bohoslužby v sémiotické perspektivě. Charles S. Peirce a Umberto Eco jako inspirace pro liturgiku, Teologická reflexe 15 (2009/2), 197-212.

 

(c) Pastoral Care

Bukowski, Peter. Budu s tebou ...: role bible v pastýřském rozhovoru. Jihlava: Mlýn, 2008, s. 5-13 [kap. Uvedení; Bible] a s. 81-90 [L. Beneš, Ladislav. Písmo – pastorace – realita: vztah plný napětí na pozadí dějin pastýřské péče].

Gerkin, Charles V. Reclaiming the Living Human Document. In: Robert Dykstra (ed.). Images of Pastoral Care: Classic readings.St. Louis: Chalice Press, 2005, s. 30-39.

Cooper-White, Pamela; Cooper-White, Michael L. Exploring practices of ministry. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2014, s. 71-94. [Kap. 4: „Companions in Healing. Practices of Pastoral Care“.]

 

(d) Catechetics

Molnár, Amedeo. Českobratrská výchova před Komenským. Praha 1956, s. 12-25. [Kap. „Výchovný účel trojího členství v Jednotě bratrské“; „Řád a kázeň“.]

Smolík, Josef. Závazek křtu. Základy katechetiky. Praha: Kalich, 1974, s. 6-22. [Kap. „Katechetické prvky v Písmě“; „Stručný historický přehled“.]

Baldermann, Ingo. Úvod do biblické didaktiky. Jihlava 2004, s. 1-21. [Kap. „Bible – kniha učení se.“]

Cooper-White, Pamela; Cooper-White, Michael L. Exploring practices of ministry. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2014, s. 95-117. [Kap. „Companions in Telling the Story: Practices of Christian Education“.]

Last update: Landová Tabita, doc., Ph.D. (24.10.2019)
Requirements to the exam -

A student submits a list of read literature from the practical theology. It is possible to read also other titles beyond the list of required literature. 

Last update: Landová Tabita, doc., Ph.D. (24.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html