Practical Knowledge of Ecumenism - RET60415
Title: PTPV2-Praktická znalost ekumenismu
Guaranteed by: Department of Practical Theology (27-PT)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RETN60415
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Incompatibility : RDI1203
Is incompatible with: RDI1203
SS schedule   
Annotation - Czech
Cílem kurzu je uvedení do problematiky ekumenismu ve světě i v České republice. Studentky a studenti budou seznámeni s pojmem a dějinami ekumenismu, ekumenickými organizacemi, různými pojetími církve a vybranými otázkami ekumenické teologie. Na základě získaných znalostí by měli získat vhled do problematiky a měli by být schopni aktivně a poučeně se podílet na ekumenických aktivitách v rámci církví.

Sylabus:
1. Ekumenismus - pojem a definice
2. Církev
3. Jednota a rozdělení církve, ekumenická motivace
4. Různá pojetí církve
5. Typologie církevních struktur
6. Dějiny ekumenismu
7. Modlitba a duchovní ekumenismus
8. Křest
9. Večeře Páně / eucharistie
10. Duchovenská / ordinovaná služba
11. Smíšená manželství
12. Modely jednoty a cíl ekumenického hnutí
Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (10.02.2023)
Literature - Czech

Základní literatura

-Pavel Filipi, Církev a církve, Brno: CDK, 2000.

-Pavel Filipi, Hostina chudých, Praha: Kalich, 1991.

-Pavel Filipi, Po ekumenickém chodníku, Praha: ČCE, 2008.

-Veli-Matti Kärkkäinen, An introduction to ecclesiology : ecumenical, historical & global perspectives. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2002.

-Walter Kasper, Duchovní ekumenismus: Praktické podněty k jeho uskutečňování, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

-Peter Neuner, Ekumenická teologie. Praha: Vyšehrad, 2001.

+vybrané dokumenty jednotlivých církví a ekumenické dohody a dokumenty

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (10.02.2023)
Learning resources - Czech

Materiály k výuce jsou k dispozici v moodle kurzu: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=1000

Klíč k zápisu/heslo: ekumena24

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (06.03.2024)
Course completion requirements - Czech

K úspěšnému zakončení předmětu se vyžaduje aktivní účast na přednáškách a složení závěrečného zápočtového testu.

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (10.02.2023)