Summer School of Ecclesiastical History - RET3063
Title: Letní škola církevních dějin
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/5, C [DS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Interchangeability : KVAR07
SS schedule   
Annotation - Czech
Ve dnech 4.-8. září 2023 proběhne v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích již třetí ročník Letní školy církevních dějin, kterou pořádáme ve spolupráci s humanitními fakultami Univerzity Karlovy, Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Hradec Králové.

Letní škola nabídne především studentům, ale i badatelům, učitelům a dalším zájemcům z širší veřejnosti sérii přednášek, diskusí, workshopů a exkurzí, které zajišťují pozvaní odborníci. Nesoustředí se na jedno téma nebo časové období, ale chce přinést inspiraci z různých oblastí církevních a náboženských dějin, s cílem je představit bohaté možnosti tohoto oboru stojícího na pomezí „světského“ a „duchovního“, na pomezí několika vědních oborů a konfesí. Stává se tak tradicí, že setkání se odehrává v interdisciplinárním dialogu historie, historiografie, teologie, archivnictví a pomocných věd historických, dějin umění anebo pedagogiky.

Účast na letní škole bude zpoplatněna, studenti si hradí ubytování a stravu. Na výběr bude z následujících možností platby:

5010,- Kč (plná penze, ubytování, zápisné)
4380,- Kč (polopenze – dvě libovolná jídla denně, ubytování, zápisné)
3540,- Kč (snídaně, ubytování, zápisné)
2700,- Kč (vlastní stravování s možností využití kuchyňky, ubytování, zápisné)
500,- Kč (zápisné bez ubytování a stravy)

Cena se skládá z:
Zápisné: 500,- Kč
Ubytování na 1 noc: 550,- Kč (ve 2-5 lůžkových pokojích)
Plná penze na 1 den (snídaně, oběd, večeře): 630 Kč
Cena 1 jídla: 210 Kč

Organizátoři:

PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (ÚSTR)
doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF UK)
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. (FF UK)
Peter Morée, Dr. (ETF UK)
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. (FF UJEP)
ThDr. Martin Dekarli, Th.D. (FF UHK)

Kontaktní osoby:
Mgr. Anna Macourková (ÚSTR): anna.macourkova@ustrcr.cz
Bc. Daniela Šaldová (ÚSTR): daniela.saldova@ustrcr.cz

Pokud by student/ka potřeboval/a finanční podporu, aby se Letní školy mohl/a zúčastnit, nechť se obrátí na P. Morée (moree@etf.cuni.cz).
Last update: Morée Pieter Cornelis Adrianus, Dr. (31.03.2023)
Course completion requirements - Czech

1. Aktivní účast na alespoň 75 % pořádaných akcí (v případě prezenční i distanční realizace letní školy)

2. Odevzdání písemného referátu v rozsahu zhruba 6 normostran textu opatřeného zdroji (případně s připojenou reflexí letní školy). Téma a materiál by měly být konsultovány v průběhu letní školy, definitivní podobu je třeba odevzdat do 30. září 2023.

Last update: Morée Pieter Cornelis Adrianus, Dr. (31.03.2023)