Old Testament Seminar 1 - RET1011
Title: SZP-Proseminář Starého zákona
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RETN1011
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-237.html
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Filip Čapek, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
Co-requisite : RET1010
Pre-requisite : RET9301
Interchangeability : RBAKEVT0
Is pre-requisite for: RET1100
SS schedule   
Annotation -
One-semester practical workshop enabling students to get acquainted with the analysis of a Biblical text (its variants, syntex
and critical translation) and with the plurality of methods of Biblical exegesis. Prerequisities: completed courses of Biblical
Hebrew and Biblical Hebrew Reading. To have this course completed an exegetical paper is required.
Last update: KLIMA (14.06.2007)
Literature - Czech

John BARTON, Reading the Old Testament, Method in Biblical Study, London 1984 /1996, 2. vyd.

Georg FOHRER et al. Exegese des Alten Testaments, Heidelberg 1983, 4. vyd.

John HAYES, Biblical Exegesis, Westminster Press 1990.

Sigfried KREUZER, Dietrich VIEWEGER (vyd.), Proseminar I: Altes Testament, Ein Arbeitsbuch, Stuttgart 1998.

Manfred OEMING, Úvod do biblické hermeneutiky, Vyšehrad, Praha 2001.

Martin PRUDKÝ et al., Obtížné oddíly Předních proroků, Kostelní Vydří 2013.

Hans UTZSCHNEIDER, Ark NITSCHE, Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments, Gütersloh 2001.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (12.05.2020)
Learning resources - Czech

Na výukovém portálu https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/ je konkrétní kurz RET1011 Proseminář SZ - prezenční studium

Last update: Prudký Martin, prof., Dr. (30.10.2019)
Course completion requirements - Czech

Průběžné zpracovávání příprav a úkolů k jednotlivým lekcím. Příprava a přednes referátů k jednotlivým exegetickým „školám“ a jejich metodám. Závěrečná seminární práce, v níž je jeden ze zadaných biblických oddílů přeložen z antických jazyků (hebrejštiny a řečtiny), komplexně exegeticky analyzován a opatřen podrobným výkladovým komentářem.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (12.05.2020)