Biblical Archaeology - Introduction to Methodology - RET1005
Title: SZV-Biblická archeologie - Úvod do metodologie
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://www.etf.cuni.cz/moodle
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Filip Čapek, Ph.D.
Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D.
Is pre-requisite for: RET1054, RET1058
WS schedule   
Annotation - Czech
Předmět má za cíl představit základní metodologické postupy v terénu, rozlišení mezi destruktivními a nedestruktivními metodami, zpracování nálezů za užití nejrůznějších metod a analýz
(radiokarbonová metoda, termoluminiscence, DNA analýza, analýza keramiky a další). Část předmětu se věnuje tvorbě průběžných i závěrečných zpráv a práci s takovým materiálem.

Kurz nabízí základní orientaci v disciplíně biblické archeologie. Důraz je kladen na počáteční vymezení disciplíny vzhledem k dalším vědním oborům, následuje přehled jednotlivých pracovních kroků a dále pak ukázky z vybraných lokalit a jejich interpretace. Absolvovat kurz je dobré zejména pro ty, kdo zvažují účast na archeologickém výzkumu v lokalitách TEL MOCA nebo TEL AZEKA, na kterém se ETF UK podílí.

Klíč k zápisu: RET1005
Last update: Moulis David Rafael, Mgr., Ph.D. (01.10.2023)
Literature - Czech

Mazar, A.(ed.), Studies in Archaeology of the Iron Age in Israel and Jordan, JSOTSup 331, Sheffield Academic Press: Sheffield 2001;

Oeming, M., Sláma, P., (eds.), Kingdoms of Israel and Judah, LIT Verlag: Münster 2015;

Renfrew, C., Bahn, P., (eds.), Archaeology: The Key Concepts, Routledge: London/New York 2005;

Vaughn, A. G., Killebrew. A., E., (eds.), Jerusalem in Bible and Archaeology - The First Temple Period, Brill: Leiden/Boston 2003;

Vieweger, D., Archäologie der biblischen Welt, Vandenhoeck/Ruprecht: Göttingen (2nd impression) 2006;

Last update: Moulis David Rafael, Mgr., Ph.D. (28.07.2017)