SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Old Testament Studies - RET1001
Title: SZP-Úvod do studia Starého zákona
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
summer s.:2/0, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RETN1001
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=976
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Incompatibility : RL001, RP132
Is incompatible with: RL001, RET1016A, RET1041A
Is pre-requisite for: RET1003, RET1002, RET9301, RETN1003, RETK4012
Is interchangeable with: RETKN1001, RETK1001
Annotation -
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)
Series of lectures aiming to get practical knowledge of the Old Testament (including the Deuterocanonical Books),
elementary knowledge of the history of Bible and acquire orientation in theological use of the Scripture. Individual reading of
recommended Biblical as well and scholarly texts is both complementary to the lectures and obligatory.
Literature - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (29.09.2020)

HELLER Jan, Přehled Starého zákona, Institut ekumenických studií: Praha 1998, (2. opr. vydání; dostupné elektronicky v kurzu na moodle).
RENDTORFF Rolf, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Vyšehrad: Praha 1996.
PRITCHARD James B., Biblický atlas, Česká biblická společnost: Praha 1996.
DILLARD Raymond B. a LONGMAN Tremper, Úvod do Starého zákona, Návrat domů: Praha 2003.
STRUPPE Ursula a KIRCHSCHLÄGER Walter, Jak porozumět Bibli: Úvod do Starého a Nového zákona, Vyšehrad: Praha 2000.
ČAPEK, Filip. Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele. Praha: Vyšehrad 2018.
GILLIERON Bernard, Bible nespadla z nebe: Strhující historie jejího zrození, Mlýn: Třebenice 1993.

Learning resources - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=976

Klíč k zápisu: Adam

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Oba semestry jsou ukončeny zápočtem (splnění všech dílčích úkolů z lekcí).
Látka se zkouší v rámci souborné komisionální zkoušky po prvním ročníku (společně s Úvodem do studia NZ a Úvodem do studia bohosloví; tzv. "trojskok").

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html