SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Doctoral Seminar (Historical Theology) - RDS03
Title: Seminař doktorandů (Historická teologie)
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Martin Wernisch, Dr.
doc. Ota Halama, Th.D.
Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Annotation - Czech
Postgraduální doktorské studium není členěno na "předměty" ani "tématické bloky", ale probíhá podle
individuálních studijních plánů.

Pro studenty daného oboru jsou vypisovány semináře doktorandů, které jsou tradiční platformou setkávání a
vzájemné komunikace doktorandů s akademickými pracovníky, místem dalšího odborného vzdělávání a jedním
z nástrojů zapojování studentů do vědeckých projektů příslušných akademických pracovišť.
Konkrétní podoba semináře závisí na proměnlivých faktorech, zejména na počtu (interních) doktorandů a
tématickém zaměření jejich disertačních projektů. K nim se osnova kursu může vztahovat přímějším i méně
přímým způsobem. Lze je kupř. konfrontovat anebo naopak zužitkovat jejich společné jmenovatele. Stejně tak je
ale možné integrovat vybrané aspekty, jež s jednotlivými projekty souvisejí, do rámce, určeného předně
badatelskými zájmy školitelů či zaměření pracoviště.
Pedagogický důraz je v každém případě kladen jednak na metodologické zpevňování i prohlubování přístupu
studentů, jednak na rozšiřování jejich rozhledu v oboru (včetně mezioborových souvislostí), působící proti
uzavírání v příliš úzkém zájmovém poli a v tomto smyslu i proti předčasné specializaci.

Semináře doktorandů se zaměřením na historickou teologii a na systematickou teologii se mohou konat také
společně.
Last update: Prudký Martin, prof., Dr. (14.12.2019)
Literature - Czech

Peter Meinhold: Geschichte der kirchlichen Historiographie I-II, Freiburg-München 1967 Bernd Moeller (ed.): Die Kirche in ihrer Geschichte, Göttingen od 1966 Různí ed.: The Cambridge history of Christianity 1-9, Cambridge 2006-2009 Carl Andresen (ed.): Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte 1-3, Göttingen 1998 (2. vyd); František Kutnar - Jaroslav Marek: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1992 (2. vyd); Joseph Chambon: Was ist Kirchengeschichte, Göttingen 1957 Jaroslav Pelikan: The Christian Tradition 1-5, Chicago-London 1973-1990 Johannes Quasten: Patrology 1-4, 1975-1986 a opakovaně na různých místech Hans J. Hillebrand (ed.): The Oxford Encyclopedia of the Reformation, Oxford 1996 Klassiker des Protestantismus 1-8, Bremen 1962-1967.

Last update: Prudký Martin, prof., Dr. (14.12.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html