SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Doctoral Seminar (Historical Theology) - RDS03
Title: Seminař doktorandů (Historická teologie)
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Martin Wernisch, Dr.
doc. Ota Halama, Th.D.
Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Annotation - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (14.12.2019)
Postgraduální doktorské studium není členěno na "předměty" ani "tématické bloky", ale probíhá podle
individuálních studijních plánů.

Pro studenty daného oboru jsou vypisovány semináře doktorandů, které jsou tradiční platformou setkávání a
vzájemné komunikace doktorandů s akademickými pracovníky, místem dalšího odborného vzdělávání a jedním
z nástrojů zapojování studentů do vědeckých projektů příslušných akademických pracovišť.
Konkrétní podoba semináře závisí na proměnlivých faktorech, zejména na počtu (interních) doktorandů a
tématickém zaměření jejich disertačních projektů. K nim se osnova kursu může vztahovat přímějším i méně
přímým způsobem. Lze je kupř. konfrontovat anebo naopak zužitkovat jejich společné jmenovatele. Stejně tak je
ale možné integrovat vybrané aspekty, jež s jednotlivými projekty souvisejí, do rámce, určeného předně
badatelskými zájmy školitelů či zaměření pracoviště.
Pedagogický důraz je v každém případě kladen jednak na metodologické zpevňování i prohlubování přístupu
studentů, jednak na rozšiřování jejich rozhledu v oboru (včetně mezioborových souvislostí), působící proti
uzavírání v příliš úzkém zájmovém poli a v tomto smyslu i proti předčasné specializaci.

Semináře doktorandů se zaměřením na historickou teologii a na systematickou teologii se mohou konat také
společně.
Literature - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (14.12.2019)

Peter Meinhold: Geschichte der kirchlichen Historiographie I-II, Freiburg-München 1967 Bernd Moeller (ed.): Die Kirche in ihrer Geschichte, Göttingen od 1966 Různí ed.: The Cambridge history of Christianity 1-9, Cambridge 2006-2009 Carl Andresen (ed.): Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte 1-3, Göttingen 1998 (2. vyd); František Kutnar - Jaroslav Marek: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1992 (2. vyd); Joseph Chambon: Was ist Kirchengeschichte, Göttingen 1957 Jaroslav Pelikan: The Christian Tradition 1-5, Chicago-London 1973-1990 Johannes Quasten: Patrology 1-4, 1975-1986 a opakovaně na různých místech Hans J. Hillebrand (ed.): The Oxford Encyclopedia of the Reformation, Oxford 1996 Klassiker des Protestantismus 1-8, Bremen 1962-1967.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html