SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Doctoral Seminar (Old Testament) - RDS01
Title: Seminař doktorandů (Starý zákon)
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: Informace o semináři v aktuálním semestru jsou uvedeny na webu katedry.
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Filip Čapek, Ph.D.
Annotation -
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (30.10.2019)
Seminar for doctoral students in Old Testament Studies meets regularly according to the announced schedule as a common meeting of teachers and students of the Old Testament Department.
The schedule, programme and readings are set at the beginning of the particular term/semester.
Literature - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (14.12.2019)

BARR, James. The Concept of Biblical Theology. An Old Testament Perspective. Minneapolis: Fortress Press, 1999.

BARTON, John. Ethics in Ancient Israel. Oxford: Oxford University Press, 2014.

BRUEGGEMANN, Walter. Old Testament Theology: An Introduction (Library of Biblical Theology). Nashville: Abingdon Press, 2008.

DOHMEN, Christoph a STEMBERGER, Günter. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Praha: Vyšehrad, 2007.

MYNÁŘOVÁ, Jana, DUŠEK, Jan, ČECH, Pavel a ANTALÍK, Dalibor (vyd.). Písemnictví starého Předního východu (Starověké písemnictví Levanty I.). Praha: Oikoymenh, 2011.

PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem". Teologická reflexe, 2003, 117-159.

SLÁMA, Petr. Nové teologie Starého zákona a dějiny. Praha: Vyšehrad, 2013.

ČAPEK, Filip. Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele. Praha: Vyšehrad, 2018.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html