SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Partial Doctoral Exam in French - RDP093
Title: Francouzština pro doktorské studium
Guaranteed by: Lecturers of modern languages (27-CJ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. et Mgr. Eliška Pospíšilová
Annotation - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (10.04.2020)
Francouzština pro doktorské studium si klade za cíl přivést studenta k četbě
odborných textů ve francouzském jazyce, a k jejich následnému využití ve vědecké
práci. Studenti rozvíjejí porozumění čtenému odbornému textu a dále s ním pracují; biblické texty čtou ve více
překladech. Získají znalosti a dovednosti v jazyce s ohledem na předmět svého studijního zájmu, resp.
doktorského projektu, díky pokročilému porozumění budou schopni reagovat zejména písemnou formou.
Z pohledu Evropského jazykového portfolia budou disponovat jazykovými dovednostmi na úrovni B2.

Literature - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (10.04.2020)

Taffalier, Charles. Le francais au bac. Ellipse, 2016.

Dictionnaire Le Petit Robert de la langue francaise 2020

Lesot, Adeline. Bescherelle L´essentiel: Tout-en-un sur la langue francaise. 2020.

Leon-dufour, Xavier. Vocabulaire de théologie biblique. Les éditions du Cerf, 2013.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (10.04.2020)

Osvojení si odborného lexika pro teology i zvlášť pro obor svého studia. Zpracování cca 30 stran odborného textu ve francouzštině dle vlastního výběru (podle zaměření doktorské práce), písemný výstup (1800 - 2000 znaků) a jeho prezentace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html