SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Partial Doctoral Exam in German - RDP092
Title: Němčina pro doktorské studium
Guaranteed by: Lecturers of modern languages (27-CJ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Petra Bandhauer, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (10.04.2020)
Studenti rozvíjejí porozumění čtenému odbornému textu a dále s ním pracují; biblické texty čtou ve více
překladech. Získají znalosti a dovednosti v jazyce s ohledem na předmět svého studijního zájmu, resp.
doktorského projektu, díky pokročilému porozumění budou schopni reagovat zejména písemnou formou.
Z pohledu Evropského jazykového portfolia budou disponovat jazykovými dovednostmi na úrovni B2.
Literature - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (10.04.2020)

Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers. Berlin und Altenburg : Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft, 1990, 306 s. ISBN 3-7461-0000-3.

Die Bibel mit Erklärungen: nach der Übersetzung Martin Luthers. Berlin : Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft, 1990, 793 s. ISBN 3-7461-0069-0.

DUDEN Německý výkladový slovník s českými ekvivalenty. Praha : Mladá fronta, 1993, 808 s. ISBN 80-204-0392-2.

SIEBENSCHEIN H. (Ed.) Deutsch-tschechisches Wörterbuch. Praha : SPN, 1988. I. A - L., 805 s., II. M - Z., 757 s. ISBN 80-04-25978-2.

HELBIG/ BUSCHA. Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig-Berlin-München-Wien-Zürich-NewYork : Langenscheidt Verlag, 1995, 380 s. ISBN 3-324-00379-2.

RUG W., TOMASZEWSKI A. Grammatik mit Sinn und Verstand. 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene. München : Verlag Klett, 1997, 321 s. ISBN 3-12-675335-3.

Elektronická:

Německo-český praktický slovník 6.0. Lingea 2017

On-line zdroje:

https://www.duden.de/woerterbuch

http://www.wahrig.de/

Deutsche Bibelgesellschaft, https://www.die-bibel.de/

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (10.04.2020)

Přítomnost na konzultacích, osvojení si lexika pro teology i zvlášť pro obor svého studia; četba 200 stran odborného textu dle vlastního výběru, písemný výstup (1800 - 2000 znaků) a ústní prezentace při zkoušce (10 min).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html