Partial Doctoral Exam in English - RDP091
Title: Angličtina pro doktorské studium
Guaranteed by: Lecturers of modern languages (27-CJ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Petra Bandhauer, Ph.D.
WS schedule   SS schedule   
Annotation - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (10.04.2020)
Studenti rozvíjejí porozumění čtenému odbornému textu a dále s ním pracují; biblické texty čtou ve více
překladech. Získají znalosti a dovednosti v jazyce s ohledem na předmět svého studijního zájmu, resp.
doktorského projektu, díky pokročilému porozumění budou schopni reagovat zejména písemnou formou.
Z pohledu Evropského jazykového portfolia budou disponovat jazykovými dovednostmi na úrovni B2.
Literature - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (10.04.2020)

Holy Bible containing the Old and New Testaments : Revised Standard Version, translated from the original languages being the version set forth A.D. 1611, revised A.D. 1881-1885 and A.D. 1901 compared with the most ancient authorities and revised A.D. 1946-1952. 2nd ed. New York: Williams Collins sons, 1987. ISBN 0-564-00091-4.

The Holy Bible: containing the Old and New Testaments with the Apocryphal/ Deuterocanonical Books : New Revised Standard Version. New York: Oxford University, 1989. ISBN 0-19-528380-5.

The Holy Bible: New International Version. London: Hodder & Stoughton, c1977.

Hnük von Wicher, English Grammar. Anglická gramatika. Fragment : Praha 1997, 360 s. ISBN80-7200-133-7.

Slovník elektronický:

Anglicko-český praktický slovník 6.0 Lingea, 2017.

on-line slovníky výkladové s výslovností:

Online zdroje pro práci s biblickými texty:

The Int. Bible Society

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (10.04.2020)

Přítomnost na konzultacích, osvojení si lexika pro teology i zvlášť pro obor svého studia; četba 200 stran odborného textu dle vlastního výběru, písemný výstup (1800 - 2000 znaků) a ústní prezentace při zkoušce (10 min).