SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Christian Churches in the Czech Republic - RDIK1205
Title: PTPV-Křesťanské církve v ČR
Guaranteed by: Department of Practical Theology (27-PT)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Interchangeability : RDI1205
Annotation -
The content of the course ist the analysis, both formal and thematic, of the liturgical expressions of Christian faith during the history, and its critical and systematic reflection aimed at equipping students for their own liturgical creativity in various circumstances and traditions.
Last update: Šenkyřík Jáchym, Mgr. (10.06.2019)
Literature - Czech

Pavel Filipi, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. 4., dopl. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012.

Dana Hamplová, Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí, Praha, Karolinum, 2013.

Michael Martinek, Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR. Praha: Portál, 2016.

Zdeněk R. Nešpor a Zdeněk Vojtíšek, Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák, Konfesní právo, Praha, Leges, 2015.

+dokumenty jednotlivých církví

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (29.09.2021)
Learning resources - Czech

Kurz v Moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=990

klíč k zápisu: cirkve23

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (27.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Studenti průběžně vypracovávají zadané úkoly v moodlu a na setkáních referují o zadaných tématech.

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html