SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methodology of Research Work - RDIK0403 (Hermeneutika)
Title: PTP-Metodika vědecké a výzkumné práce 1
Guaranteed by: Ecumenical Institute (27-EI)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:16/0, Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ivana Noble, Ph.D.
Mgr. Zdenko Širka, Th.D.
Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
Pre-requisite : RDIK0201, RDIK0202
Interchangeability : RDI0403
Is interchangeable with: RDI0403
Annotation - Czech
Cílem tohoto kursu je seznámit studenty se základy hermeneutiky jakožto teorie porozumění, ukázat jak se v
dějinách vyvíjela a naučit studenty interpretovat texty a umělecká díla z různých dob a různých žánrů, ukázat jak je
hermeneutika využívána ve výkladu kultury a sociální situace.
Obsahem výuky jsou:
- hermeneutika jako teorie porozumění
- biblická hermeneutika
- dědictví Alexandrijské a Antiochejské školy
- středověký výklad Písma
- vztah Písma a Tradice v různých konfesích
- porozumění a participace v liturgii a v křesťanské duchovní tradici
- teologická interpretace ikony a západního obrazu
- zrod moderní filosofické hermeneutiky
- postmoderní kritika
- hermeneutika kultury
- hermeneutika sociální situace
Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (14.02.2024)
Literature - Czech

Petr Pokorný: Hermeneutika jako teorie porozumění. Vyšehrad, Praha, 2005.
Manfred Oeming: Úvod do biblické hermeneutiky. Vyšehrad, Praha, 2001. John Breck, Scripture in Tradition: The Bible and Its Interpretation in the Orthodox Church, SVS, Crestwood, 2001.
Rowan Williams, Silence and Honey Cakes: The Wisdom of the Desert, Lion Hudson, Oxford, 2004.
Leonid Ouspensky and Vladimir Lossky, The Meaning of Icons, SVS, Crestwood, 1999.
Karel Skalický, Hermeneutika a její proměny, Ježek, Praha, 1997.
Paul Ricoeur, Úkol hermeneutiky: eseje o hermeneutice, Filosofia, Praha, 2004.
Ivana Noble, Theological Interpretation of Cultue in Post-Communist Context: central and East European Search for Roots. Ashgate, Farnham - Burlington, 2010.
The Bible and the hermeneutics of liberation, Alejandro F. Botta and Pablo R. Andińach (eds), Society of Biblical Literature, Atlanta, 2009.
Tim Noble, Keeping the Window Open: The Theological method of Clodovis Boff and the Problem of the Alterity of the Poor. IBTS, Praha, 2009.

Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (14.02.2024)
Learning resources - Czech

Kurz v Moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=1001

Heslo: Hermés

Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (14.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html