SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Christian Churches in the Czech Republic - RDI1205
Title: PTPV-Křesťanské církve v ČR
Guaranteed by: Department of Practical Theology (27-PT)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RETN60413
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Incompatibility : RET60413
Is incompatible with: RET60413, RETN60413
Is interchangeable with: RDIK1205
Annotation -
The content of the course ist the analysis, both formal and thematic, of the liturgical expressions of Christian faith during the history, and its critical and systematic reflection aimed at equipping students for their own liturgical creativity in various circumstances and traditions.
Last update: Šenkyřík Jáchym, Mgr. (10.06.2019)
Literature - Czech

Pavel Filipi, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. 4., dopl. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012.

Dana Hamplová, Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí, Praha, Karolinum, 2013.

Michael Martinek, Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR. Praha: Portál, 2016.

Zdeněk R. Nešpor a Zdeněk Vojtíšek, Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák, Konfesní právo, Praha, Leges, 2015.

+dokumenty jednotlivých církví

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (29.09.2021)
Learning resources - Czech

Materiály z přednášek jsou k dispozici v moodlu: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=655

heslo: cirkve23

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (24.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html