Methodology of Research Work 1 - RDI0403 (Hermeneutika)
Title: PTP-Metodika vědecké a výzkumné práce 1
Guaranteed by: Ecumenical Institute (27-EI)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RL004
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ivana Noble, Ph.D.
Interchangeability : RDIK0403, RDI0401
Is pre-requisite for: RDIK0404, RDI0404
Is interchangeable with: RDIK0403
SS schedule   
Annotation - Czech
Z důvodu nízké účasti v denní formě studia mají případní zájemci a případné zájemkyně možnost tento předmět absolvovat tento předmět v LS 2023/24 spolu se studenty kombinovaného studia. Viz rozvrh KS.


Cílem tohoto kursu je seznámit studenty se základy hermeneutiky jakožto teorie porozumění, ukázat jak se v
dějinách vyvíjela a naučit studenty interpretovat texty a umělecká díla z různých dob a různých žánrů, ukázat jak je
hermeneutika využívána ve výkladu kultury a sociální situace.
Obsahem výuky jsou:
- hermeneutika jako teorie porozumění
- biblická hermeneutika
- dědictví Alexandrijské a Antiochejské školy
- středověký výklad Písma
- vztah Písma a Tradice v různých konfesích
- porozumění a participace v liturgii a v křesťanské duchovní tradici
- teologická interpretace ikony a západního obrazu
- zrod moderní filosofické hermeneutiky
- postmoderní kritika
- hermeneutika kultury
- hermeneutika sociální situace

Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (22.03.2024)
Literature - Czech

Petr Pokorný: Hermeneutika jako teorie porozumění. Vyšehrad, Praha, 2005.

Manfred Oeming: Úvod do biblické hermeneutiky. Vyšehrad, Praha, 2001. John Breck, Scripture in Tradition: The Bible and Its Interpretation in the Orthodox Church, SVS, Crestwood, 2001.

Rowan Williams, Silence and Honey Cakes: The Wisdom of the Desert, Lion Hudson, Oxford, 2004.

Leonid Ouspensky and Vladimir Lossky, The Meaning of Icons, SVS, Crestwood, 1999.

Karel Skalický, Hermeneutika a její proměny, Ježek, Praha, 1997.

Paul Ricoeur, Úkol hermeneutiky: eseje o hermeneutice, Filosofia, Praha, 2004.

Ivana Noble, Theological Interpretation of Cultue in Post-Communist Context: central and East European Search for Roots. Ashgate, Farnham - Burlington, 2010.

The Bible and the hermeneutics of liberation, Alejandro F. Botta and Pablo R. Andińach (eds), Society of Biblical Literature, Atlanta, 2009.

Tim Noble, Keeping the Window Open: The Theological method of Clodovis Boff and the Problem of the Alterity of the Poor. IBTS, Praha, 2009.

Last update: MORAVEC (06.07.2011)
Learning resources - Czech

Kurz v Moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=874

Heslo: Hermés

Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (24.02.2022)