SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sport for people with specific needs - PZTV285TS
Title: Sport OSP
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.
PaedDr. Lada Novotná
Annotation - Czech
Předmět se zabývá se různými aspekty jednotlivých typů zdravotních postižení a představuje možnosti pohybových aktivit pro OSP na různých úrovních sportovní činnosti.
Last update: Kolář Jiří, Mgr. (12.08.2020)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou aplikovaných pohybových aktivit /APA/ a sportu osob se specifickými potřebami /OSP/.

Last update: Kolář Jiří, Mgr. (12.08.2020)
Literature - Czech

DAĎOVÁ, K., R. ČICHOŇ, J. ŠVARCOVÁ AND J. POTMĚŠIL Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 2008.

DAĎOVÁ, K. Sport osob se zdravotním postižením. In MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J., et al. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivit. Praha: Galén, 2011. s. 233-237.

KUDLÁČEK, M., JEŠINA, O. Integrovaná tělesná výchova, rekreace a sport. Edtion ed. Olomouc: FTK UPOL, 2013. ISBN 978-80-244-3964-8.

JEŠINA, O., HAMŘÍK, Z., A KOL. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času. Edtion ed., 2012. ISBN 978-80-244-2946-5.

MOOR, G., DURSTINE, J. L., PAINTER, P. ACSM´s Exercise Management for Persons with Chronic Diseases and Disabilities. Fourth edition, Human Kinetics, American College of Sports Medicine, 2016. ISBN-13: 9781450434140

EUSAPA. European standards in adapted physicl activities. Edtion ed. Olomouc: FTK UPOL, 2010. ISBN 978-80-244-2584-9.

Last update: Kolář Jiří, Mgr. (12.08.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zápočtový test. Ústní zkouška.

Last update: Kolář Jiří, Mgr. (12.08.2020)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Úvod do problematiky a význam sportu pro osoby se specifickými potřebami.

2. Základní terminologie. Porucha, postižení, handicap. Rozdělení zdravotních postižení a oslabení.

3. Historie tělovýchovy a sportu osob se specifickými potřebami.

4. Organizace sdružující hendikepované sportovce a profesionály pracující v oboru APA.

5. Psychosociální aspekty postižení a aplikovaných tělesných aktivit.

6. Komunikace s osobami se specifickými potřebami.

7. Testování a pohybový režim OSP.

8. Problematika klasifikace ve vrcholovém sportu OSP.

9. Problematika integrace a inkluze.

10. Adaptace a její principy.

11. Kompenzační pomůcky pro sport OSP.

12. Vybrané letní sporty v paralympijském hnutí.

13. Vybrané zimní sporty v paralympijském hnutí.

14. Management sportovních aktivit pro osoby se specifickými potřebami.

Semináře:

1. Možnosti přizpůsobení pohybových aktivit v praxi.

2. Sport zrakově jinak disponovaných osob. Biomedicínská charakteristika (příčiny, důsledky, rozdělení a specifika postižení zraku). Možnosti, indikace a kontraindikace pohybových aktivit. Speciální pomůcky. Kasuistiky.

3. Sport nedoslýchavých a neslyšících osob. Dtto.

4. Sport osob po dětské mozkové obrně / spastiků. Dtto.

5. Sport osob po poranění míchy. Dtto

6. Sport osob s amputací a dysmelií. Dtto.

7. Sport osob s mentální retardací. Dtto

8. Sport osob s poruchami autistického spektra. Dtto

9. Sport osob se specifickými poruchami učení. Dtto

10. Sport osob s civilizačními chorobami (kardiovaskulární, metabolické atd.). Dtto

11. Sport seniorů. Dtto

12. Hospitace / stáž I - praktická ukázka sportovních aktivit OSP (návštěva tréninku sportovního oddílu).

13. Hospitace / stáž II - praktická ukázka sportovních aktivit OSP (návštěva posilovny).

14. Hospitace / stáž III - praktická ukázka sportovních aktivit OSP (návštěva zdravotně zaměřeného cvičení).

Last update: Kolář Jiří, Mgr. (12.08.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html