SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Massage techniques in sport - PZTV247
Title: Masážní postupy ve sportu
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / 96 (96)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D., MBA
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D., MBA
Incompatibility : PZTV093, PZTV172
Is incompatible with: PZTV177
Is interchangeable with: PZTV177
Annotation -
Massage refers to the systematic manipulation of the soft tissues of the body for therapeutic purposes. Sports massage is a specific application of massage. It is the science and art of applying massage and related techniques to maintain the health of the athlete and to enhance athletic performance. Students will learn the basic principles of regeneration, its types and application, various types of massage techniques and they will practically master the full body conditioning massage.
Last update: Prokešová Eva, Mgr., Ph.D. (09.06.2020)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými i praktickými zákonitostmi masérských technik, dovést studenty k jejich ovládání.

Výstupy /learning outcomes:

Absolvent předmětu správně předvede postupy sportovní masáže na následujících částech těla: šíje, záda, dolní končetina zezadu, dolní končetina zepředu, horní končetina, (mimo dálkaře) – břicho, hrudník.

Absolvent předmětu vyjmenuje celkové a částečné kontraindikace sportovní masáže.

Absolvent předmětu vyjmenuje 6 základních forem specifické sportovní masáže.

Absolvent předmětu vyjmenuje prostředky využívané pro sportovní masáž (masážní prostředky), uvede, pro jakou masáž jsou vhodné a v čem se jednotlivé prostředky liší.

Last update: Nováková Pavlína, Mgr., Ph.D. (26.06.2023)
Literature - Czech

HOŠKOVÁ, B., MAJOROVÁ, S., NOVÁKOVÁ, P. Masáž a regenerace ve sportu. 1. vyd.Praha: Karolinum, 2010.112 s. ISBN 978-80-246-1767-1

HOŠKOVÁ, B. Masáž ve sportu. Praha: Olympia, 2000. 127 s. ISBN 80-7033-093-7.

FLANDERA, S. Sportovní masáže. Příručka pro absolventy rekvalifikačních masérských kurzů. Olomouc: Poznání, 2008. 156 s. ISBN 978-80-86606-73-6.

RIEGEROVÁ, J. Rekondiční a sportovní masáže. Olomouc: UP, 2007. 93s. ISBN 978-244-1661-8

BENJAMIN, P.J., LAMP, S.P. Understanding sports massage. 2 vyd. USA: Human Kinetics, 2005. 155s. ISBN-13: 978-0-7360-5457-7.

KVAPILÍK, J. A KOL. Teorie a praxe sportovní masáže. Praha: Karolinum, 1992. 249 s. ISBN 80-7066-629-3.

KVAPILÍK , J. Sportovní masáž pro každého. 3. vyd. Praha: Olympia, 1991. 147 s. ISBN 80-7033-120-8.

HOŠKOVÁ,B.MAJOROVÁ,S. Základy hygieny, regenerace a masáže.

www.ftvs.cuni.cz/elektronická studovna

HOŠKOVÁ,B. Masážní hmaty a postupy. Videokazeta. Praha: Univerzita Karlova, EC-FTVS. 2003.

Last update: Krasilov Jiří (30.10.2017)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

75% docházka,

test

praktická znalost technik a postupů

Last update: Prokešová Eva, Mgr., Ph.D. (03.02.2022)
Syllabus -

Practical Lessons:

1 Sport massage - history, effects, indications and contraindications

2 Massage techniques - introduction

3 Back massage - theory and practice

4 Neck massage - theory and practice

5 Chest massage - theory and practice

6 Abdominal massage - theory and practice

7 Leg massage - front side - theory and practice

8 Leg massage - front side - theory and practice

9 Arm massage - theory and practice

10 Revision lesson

11 Revision lesson

12 Revision lesson

13 Revision lesson

14 Exams

Last update: Prokešová Eva, Mgr., Ph.D. (09.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html