SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geriatrics and gerontology - PZTV149
Title: Geriatrie a gerontologie
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0, MC [HS]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Social Subjects
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Somatic and psychological involutional changes of an aging organism. Influencing psychological and physical fitness of seniors by means of exercise programmes. Principles and recommendations for leading these programmes and enrichment of the life style of seniors (theory and practice).
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.06.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je umožnit studentům hlubší vhled do problematiky péče o seniory, a to s důrazem na provozování pohybových aktivit.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (15.06.2020)
Literature - Czech

HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., MULLEROVÁ, D., a kol. Průvodce vyšším věkem. Manuál pro seniory a jejich pečovatele. Praha: Mladá fronta, 2014. 206 s. ISBN 978-80-204-3119-6.

SLEPIČKA, P., MUDRÁK, J., SLEPIČKOVÁ, I. Sport a pohyb v životě seniorů. Praha: Karolinum, 2015. 160 s. ISBN 978-80-246-3110-3.

SUCHÁ, J., JINDROVÁ, I., HÁTLOVÁ, B. Hry a činnosti pro aktivní seniory. Praha: Portál, 2013. 173 s. ISBN 978-80-262-0335-3.

SCHULER, M., OSTER, P. Geriatrie od A do Z pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2010. 336 s. ISBN 978-80-247-3013-4.

KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R., ZAVÁZALOVÁ, H., SUCHARDA, P. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada Publishing, 2004, 864 s. ISBN 80-247-0548-6.

MATOUŠ, M., RADVANSKÝ, J., KALVACH, Z., MATOUŠOVÁ, M. Pohyb ve stáří je šancí. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0331-9.

ROSE, D.J. (Ed.). Physical Activity Instruction of Older Adults. 2nd ed. Human Kinetics. 2018. 417 pp. ISBN-13: 978-1450431064.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.06.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

  • Powerpointová prezentace na zadané téma (skupinový projekt).
  • Zápočtový test.

Last update: Majorová Simona, MUDr. (16.05.2019)
Syllabus - Czech

Obsah výuky:

1. Úvod do předmětu. Biologické, psychické a sociální stárnutí.

2. Somatické involuční změny v jednotlivých systémech a jejich vliv na pohybovou aktivitu seniora.

3. Geriatrie jako lékařský obor. Nejvýznamnější choroby stáří (kardiovaskulární, metabolická a nádorová onemocnění). Polymorbidita.

4. Geriatrické syndromy (poruchy výživy, problémy s vyprazdňováním, poruchy spánku, poruchy termoregulace, instabilita, inaktivita, imobilita, bolest, dekubity). Perimortální syndromy

5. Funkční diagnostika seniorů. Tělesná zdatnost a její udržení ve stáří. Rekondiční pobyty pro seniory.

6. Pohybová aktivita ve stáří - faktory, význam, indikace a kontraindikace, zásady cvičení.

7. Psychologie a psychopatie sénia - důraz na problematiku nemocných se syndromem demence.

8. Pozitivní ovlivňování paměti - trénink paměti, brain jogging.

9. Formy a typy pohybových aktivit ve stáří - přehled a zhodnocení jejich vhodnosti. Příklady fungujících organizací v oblasti pohybových aktivit seniorů.

10. Výživa ve stáří a prevence civilizačních chorob.

11. Problematika pádů ve stáří. Možnosti prevence. Ukázky cvičení.

12. Specificky zaměřená cvičení (pro prevenci inkontinence, při kloubních náhradách, atd.). Ukázky cvičení.

13. Vybrané formy cvičení seniorů (cvičení na židlích, cvičení ve vodě, psychomotorická cvičení, cvičení pro seniory s demencí atd.). Návštěva zdravotního cvičení seniorů.

14. Institucionální péče. Sociální služby. Podpůrné organizace. Celoživotní vzdělávání.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (15.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html