SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma thesis - colloquium - PZTD003N
Title: Kolokvium k diplomové práci (ZTV)
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Biomedicine Subjects
Interchangeability : PLSD003N
Is interchangeable with: PDIP003NC
In complex interchangeability with: PDIP003N
Annotation - Czech
Příprava závěrečné práce - odborné konzultace s vedoucím práce, metodologický seminář pořádaný katedrou.
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (18.09.2020)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je získat dostatečné kompetence k úspěšnému zpracování závěrečné práce.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (18.09.2020)
Course completion requirements - Czech

Účast na metodologickém semináři nebo jiné výuce adekvátní obsahem.

Zpracovaná rešeršní část diplomové práce. Stanovení vědecké otázky/hypotézy a metod výzkumné části práce.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (18.09.2020)
Literature - Czech

OCHRANA, F. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Praha: Karolinum, 2019.

WALKER, I. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2012.

Last update: Majorová Simona, MUDr. (25.10.2019)
Syllabus - Czech

Individuální plán konzultací s vedoucím práce.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (18.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html