SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sport specialization 4 - Shooting - PTUS404K
Title: Sportovní specializace 4 - střelectví
Guaranteed by: Department of Swimming, Water and Technical Sports (51-300800)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:20/0, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Ivan Hermel
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámení s dalšími disciplínami střelby, které nejsou součástí programu ISSF a nepatří k olympijským sportům, samostatná aktivní činnost posluchače ve sportovní střelbě, seznámení s možností získání vyšší kvalifikace trenéra a rozhodčího. Rozšíření znalostí ze sportovní střelby. Aplikace teoretických poznatků v tréninkovém procesu.
Last update: Krupková Dominika, Mgr. (21.07.2022)
Literature - Czech

BRYCH, J. Sportovní střelba. Praha: Karolinum, 2008.

BRYCH, J., JANOUŠEK L. a PARKAN F. Historie střelectví z ručních palných zbraní. Praha: Karolinum, 2018.

CINKO, G. Jednotný tréninkový systém ve sportovní střelbě. Praha: ÚV Svazarmu, 1979.

DOVALIL, J., PERIČ, T. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010.

HORNEBER, R. Střelba z pušky (prřeklad Petr Kovařík). ČSS, 1996

HOŠEK, V. Psychologie sportovní střelby. Praha: ÚV Svazarmu, 1979.

HÝKEL, Jindřich a Václav MALIMÁNEK. Náboje do ručních zbraní. Praha: 1998.

HÝKEL, Jindřich a Václav MALIMÁNEK. Náboje s okrajovým zápalem. Praha: 2003.

ITKIS, M. A. Speciální příprava sportovního střelce (překlad Václav Provazník). Praha: ÚV Svazarmu, 1986.

JURJEV, A. A. Sportovní́ střelba z pušky a pistole. Praha: Naše vojsko, 1966.

KNEUBUEHL, Beat P. Balistika: střely, přesnost střelby, účinek. Praha: Naše vojsko, 2004.

KRYL, L. Fyziologie sportovní střelby. Praha: ÚV Svazarmu 1979

REINKEMEIER, H. Ways of the Rilfe. Published 2005. ISBN 9783980974615

REINKEMEIER, H. Pistol Shooting: The Olympic Disciplines :Published 2013. ISBN 9783981428728

REINKEMEIER, H. Air Rifle. Training & Competition, Published 2015. ISBN 9783981428735

REINKEMEIER, H. The Psyche of the Shot: Sport Psychology and Competition, Published 2013. ISBN 9783981428711

SCHUMANN, W. Sportschiessen - Training, Technik, Taktik.

SKANAKER, R. a L. ANTAL. Sportovní střelba z pistole. Praha: Naše vojsko, 2007.

VAJNŠTEJN, L. M. Střelec a trenér. Praha: ÚV Svazarmu, 1980.

ŽUK, A. B. Revolvery & pistole. Vyd. 3. dopl. Praha: Naše vojsko, 2003

Pravidla sportovní střelby. Český střelecký svaz : Praha, 2017. (překlad mezinárodních pravidel)

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (21.07.2022)
Syllabus - Czech

1 - 2. Úvod do studia.

3 - 4. Historie, institucionalizace.

5 - 6. ISSF, ČSS a řád střeleckých soutěží.

7 - 8. Vývoj zbraní.

9 - 10. Příprava sportovních střeleckých soutěží.

11 - 12. Sportovní příprava dětí a mládeže ve střelbě.

13 - 14. Střelecký trénink.

15 - 16. Osobnost trenéra (pedagogická činnost, diagnostika a její prostředky).

17 - 18. Registrace údajů a výsledků. Didaktické metody a zásady.

19 - 20. Střelecké terče (vývoj a současný stav).

21 - 22. Práce rozhodčího.

23 - 24. Tréninková jednotka ve vybrané disciplíně.

25 - 28. Tréninkový plán na roční období, zápočet.

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (21.07.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html