SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sport specialization 2 - Shooting - PTUS402
Title: Sportovní specializace 2 - střelectví
Guaranteed by: Department of Swimming, Water and Technical Sports (51-300800)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Ivan Hermel
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy sportovní střelby s důrazem na bezpečnost. Seznámit posluchače se základními dovednostmi sportovní střelby (teoreticky a prakticky).
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (15.09.2020)
Literature - Czech

BRYCH, J. Sportovní střelba. Praha: Karolinum, 2008.

BRYCH, J., JANOUŠEK L. a PARKAN F. Historie střelectví z ručních palných zbraní. Praha: Karolinum, 2018.

CINKO, G. Jednotný tréninkový systém ve sportovní střelbě. Praha: ÚV Svazarmu, 1979.

DOVALIL, J., PERIČ, T. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010.

HORNEBER, R. Střelba z pušky (prřeklad Petr Kovařík). ČSS, 1996

HOŠEK, V. Psychologie sportovní střelby. Praha: ÚV Svazarmu, 1979.

HÝKEL, Jindřich a Václav MALIMÁNEK. Náboje do ručních zbraní. Praha: 1998.

HÝKEL, Jindřich a Václav MALIMÁNEK. Náboje s okrajovým zápalem. Praha: 2003.

ITKIS, M. A. Speciální příprava sportovního střelce (překlad Václav Provazník). Praha: ÚV Svazarmu, 1986.

JURJEV, A. A. Sportovní́ střelba z pušky a pistole. Praha: Naše vojsko, 1966.

KNEUBUEHL, Beat P. Balistika: střely, přesnost střelby, účinek. Praha: Naše vojsko, 2004.

KRYL, L. Fyziologie sportovní střelby. Praha: ÚV Svazarmu 1979

REINKEMEIER, H. Ways of the Rilfe. Published 2005. ISBN 9783980974615

REINKEMEIER, H. Pistol Shooting: The Olympic Disciplines :Published 2013. ISBN 9783981428728

REINKEMEIER, H. Air Rifle. Training & Competition, Published 2015. ISBN 9783981428735

REINKEMEIER, H. The Psyche of the Shot: Sport Psychology and Competition, Published 2013. ISBN 9783981428711

SCHUMANN, W. Sportschiessen - Training, Technik, Taktik.

SKANAKER, R. a L. ANTAL. Sportovní střelba z pistole. Praha: Naše vojsko, 2007.

VAJNŠTEJN, L. M. Střelec a trenér. Praha: ÚV Svazarmu, 1980.

ŽUK, A. B. Revolvery & pistole. Vyd. 3. dopl. Praha: Naše vojsko, 2003

Pravidla sportovní střelby. Český střelecký svaz : Praha, 2017. (překlad mezinárodních pravidel)

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (15.09.2020)
Syllabus - Czech

1 - 2. Úvod do studia, organizace sportovní střelby v ČR.

3 - 4. Formy a metody tréninku ve sportovní střelbě.

5 - 6. Tělesná příprava sportovních střelců.

7 - 8. Psychologická příprava střelce.

9 - 10. Organizace a systém tréninku, tréninkový plán.

11 - 12. Řízení tréninkového procesu ve vrcholovém a výkonnostním sportu.

13 - 14. Bezpečnostní zásady a předpisy.

15 - 16. Nácvik střelby ze vzduchové pušky - poloha vstoje.

17 - 18. Zdravotní rizika sportu a předcházení nepříznivým následkům.

19 - 20. Nácvik střelby (chyby v míření, chyby ve spouštění, odhled).

21 - 22. Nácvik střelby (taktika, upevňování návyků).

23 - 24. Kontrolní závod ze vzduchové pušky 5+20 ran vstoje.

25 - 28. Hodnocení terčů, práce rozhodčích. zápočet.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (07.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html