SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sport specialization 4 - biathlon - PTUS396
Title: Sportovní specializace 4 - biatlon
Guaranteed by: Department of Swimming, Water and Technical Sports (51-300800)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Jan Novák
Annotation - Czech
Posluchači si teoreticky i prakticky rozšíří poznatky z hlediska metodiky dlouhodobé sportovní přípravy biatlonisty. Posluchači se seznámí s teorií a didaktickými principy nácviku dovedností sportovní disciplíny.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (01.09.2020)
Literature - Czech

Pravidla biatlonu: vydal ČSB pro vnitřní potřebu, 2020, včetně aktualizace.

ŽÁK, J. Život na lyžích. Praha: Jiří Nosek-Klika, 2015.Brych, J. Sportovní střelba. Praha : Karolinum, 2008.

ŽÁK, M., et al. Metodika střelby v biatlonu. 2016.

ŽÁK, M., et al. Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 2015.

HUDEČEK, J. Základy sportovního tréninku v letním biatlon. Závěrečná práce. Plzeň: FTVS Praha, 2000.

VOZKA, P.; ŠAFÁŘ, M. Strategie zvládání stresu ve vybrané sportovní disciplíně - Běh na lyžích

BLAHUTKOVÁ, M., et al. Vybrané kapitoly z psychologie sportu. Masarykova univerzita, 2014.

TOMAN, Luboš. Biatlon-problematika rané specializace. 2017.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.08.2020)
Syllabus - Czech

1. -2. Tréninkový proces.

3. - 4. Technika a metodika střelby z malorážky v klidu v leže.

5. - 6. Didaktika zimního nácviku.

7. - 8. Technika a metodika střelby z malorážky po zátěži v leže a ve stoje.

9. - 10. Komplexní střelecký trénink.

11. - 12. Metodika tréninku terénního běhu (vytrvalostní trénink a rychlostní trénink).

13. - 14. Tělesná příprava v biatlonu.

15. - 16. Tělesná příprava v biatlonu - speciální cvičení.

17. - 18. Cíle a využití lékařsko-pedagogického sledování.

19. - 20. Využití technických možností pro sportovní přípravu.

21. - 22. Novinky z oblasti materiálního a technického zabezpečení v biatlonu.

23. - 24. Sebevzdělávání trenéra a sportovce, sledování novinek a vědeckých poznatků z různých oblastí.

25. - 26 Servisní předpoklady a podmínky pro kvalitní tréninkovou a závodní činnost.

27. - 28. Vysokohorská příprava v biatlonu.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.08.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html