SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sport specialization 3 - biathlon - PTUS395K
Title: Sportovní specializace 3 - biatlon
Guaranteed by: Department of Swimming, Water and Technical Sports (51-300800)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:20/0, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Jan Novák
Annotation - Czech
Posluchači se seznámí se základy plánování sportovního tréninku v ročním tréninkovém cyklu, se základními principy a metodami tréninku, s životosprávou a se specifiky tréninku žen a mládeže.
Last update: Krupková Dominika, Mgr. (21.07.2022)
Literature - Czech

Pravidla biatlonu: vydal ČSB pro vnitřní potřebu, 2020, včetně aktualizace.

ŽÁK, J. Život na lyžích. Praha: Jiří Nosek-Klika, 2015.Brych, J. Sportovní střelba. Praha : Karolinum, 2008.

ŽÁK, M., et al. Metodika střelby v biatlonu. 2016.

ŽÁK, M., et al. Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 2015.

HUDEČEK, J. Základy sportovního tréninku v letním biatlon. Závěrečná práce. Plzeň: FTVS Praha, 2000.

VOZKA, P.; ŠAFÁŘ, M. Strategie zvládání stresu ve vybrané sportovní disciplíně - Běh na lyžích

BLAHUTKOVÁ, M., et al. Vybrané kapitoly z psychologie sportu. Masarykova univerzita, 2014.

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (21.07.2022)
Syllabus - Czech

1. - 2. Evidence a plánování sportovní přípravy v biatlonu.

3 - 4. Plánování ročního tréninkového cyklu v biatlonu.

5. - 6. Plánování ročního tréninkového cyklu v letním biatlonu.

7. - 8. Plánování ročního tréninkového cyklu pro obě formy biatlonu.

9. - 10. Specifika sportovní přípravy dětí, mládeže a žen.

11. - 12. Principy a zásady tréninkového procesu biatlonisty.

13. - 14. Příprava a organizace závodu v obou formách biatlonu.

15. - 16. Příprava a organizace soustředění.

17. - 18. Regenerace, rehabilitace a hygiena ve sportovní přípravě.

19. - 20. Kompenzační cvičení.

21. Životospráva dětí, a mládeže.

22. Životospráva dospělých biatlonistů.

23. Vývoj techniky běžeckých disciplín

24. Vývoj techniky střeleckých disciplín.

25. Didaktika letního nácviku.

26. Sportovní příprava dětí a mládeže v biatlonu.

27. Tréninkový proces.

28. Technika a metodika střelby z malorážky v klidu v leže.

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (21.07.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html