Sport specialization 2 - biathlon - PTUS394K
Title: Sportovní specializace 2 - biatlon, komb.
Guaranteed by: Department of Swimming, Water and Technical Sports (51-300800)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:20/0, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Jan Novák
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Posluchači se teoreticky i prakticky seznámí s bezpečnosti, technikou jednotlivých sportovních disciplín, sportovní přípravou a rozšíří si vědomosti o materiálním zabezpečení biatlonu.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (28.05.2021)
Literature - Czech

Pravidla biatlonu: vydal ČSB pro vnitřní potřebu, 2020, včetně aktualizace.

ŽÁK, J. Život na lyžích. Praha: Jiří Nosek-Klika, 2015.Brych, J. Sportovní střelba. Praha : Karolinum, 2008.

ŽÁK, M., et al. Metodika střelby v biatlonu. 2016.

ŽÁK, M., et al. Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 2015.

HUDEČEK, J. Základy sportovního tréninku v letním biatlon. Závěrečná práce. Plzeň: FTVS Praha, 2000.

VOZKA, P.; ŠAFÁŘ, M. Strategie zvládání stresu ve vybrané sportovní disciplíně - Běh na lyžích

BLAHUTKOVÁ, M., et al. Vybrané kapitoly z psychologie sportu. Masarykova univerzita, 2014.

práce. Plzeň: FTVS Praha, 2000.

KRUMLOVÁ, N. Vývoj biatlonu v českých zemích. 2018.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (28.05.2021)
Syllabus - Czech

1. - 2 Úvod do studia, organizace výuky, požadavky.

3. - 5. Technika běhu na lyžích - bruslení.

6. - 7. Technika běhu na lyžích - klasika.

8. - 9. Technika krosového běhu.

10. - 11. Bezpečnost a prevence úrazů při sportovní přípravě biatlonu.

12. - 13. Technika v tělesné přípravě.

14. - 15. Technika v tělesné přípravě.

16. - 17. Technika v tělesné přípravě.

18. - 19. Složky sportovního tréninku a jejich obsah.

20. - 22. Materiální a technické zabezpečení.

23. - 24. Výzbroj a výstroj.

25. - 26. Etapy dlouhodobé přípravy v biatlonu a jejich obsah.

27. - 28. Etapy dlouhodobé přípravy v letním biatlonu a jejich obsah.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (28.05.2021)