SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sport specialization 1 - biathlon - PTUS393
Title: Sportovní specializace 1 - biatlon
Guaranteed by: Department of Swimming, Water and Technical Sports (51-300800)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Jan Novák
Annotation - Czech
Posluchači se teoreticky i prakticky seznámí s historií a základními poznatky pravidel, bezpečnosti a materiálním zabezpečení biatlonu.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (01.09.2020)
Literature - Czech

Pravidla biatlonu: vydal ČSB pro vnitřní potřebu, 2020, včetně aktualizace.

ŽÁK, J. Život na lyžích. Praha: Jiří Nosek-Klika, 2015.Brych, J. Sportovní střelba. Praha : Karolinum, 2008.

ŽÁK, M., et al. Metodika střelby v biatlonu. 2016.

ŽÁK, M., et al. Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 2015.

HUDEČEK, J. Základy sportovního tréninku v letním biatlon. Závěrečná práce. Plzeň: FTVS Praha, 2000.

VOZKA, P.; ŠAFÁŘ, M. Strategie zvládání stresu ve vybrané sportovní disciplíně - Běh na lyžích

BLAHUTKOVÁ, M., et al. Vybrané kapitoly z psychologie sportu. Masarykova univerzita, 2014.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.08.2020)
Syllabus - Czech

1. - 2. Úvod do studia, organizace výuky, požadavky.

3. - 4. Prezentace letního biatlonu.

5. - 6. Prezentace zimního biatlonu.

7. - 8. Seminář k prezentacím obou forem biatlonu.

9. - 10. Základní pravidla biatlonu.

11. - 12. Bezpečnostní zásady při výuce.

13. - 14. Druhy závodů - letní a zimní biatlon.

15. -16. Výzbroj.

17. - 18. Střelnice.

19. - 20. Střelnice.

21. - 24. Závodní tratě - zimní biatlon.

25. - 26. Závodní tratě - letní biatlon.

27. -28. Biatlon v ČR a ve světě.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.08.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html