SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Human Protection in Emergency Situations - PTUS378
Title: Ochrana člověka za mimořádných událostí
Guaranteed by: Department of Swimming, Water and Technical Sports (51-300800)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 16 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Ing. Mgr. Josef Vilášek
Incompatibility : PTUS378K
Interchangeability : PTUS378K
Is interchangeable with: PTUS378K
Annotation -
The aim of the course is to acquaint the listeners with a general overview of the issue of population protection for extraordinary events and dealing with extraordinary events caused by natural forces (floods, floods, fires, storms, landslides, avalanches and earthquakes), which can threaten the lives and health of the inhabitants and cause major material damage.
Last update: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (13.11.2023)
Aim of the course -

The aim of the subject is the preparation of professionals and specialists in the field of preventive preparation of the population for emergency situations.

Key knowledge and skills:

1/ Definition, division and specification of extraordinary events, including explanation of examples

2/ Possibilities of security in the prevention of the occurrence and resolution of the events that have arisen

3/ General rules of behavior in emergency situations

4/ Specifics of behavior in situations - fire, natural disasters, leakage of chemical substances..

Last update: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (13.11.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou k zakončení studia je závěrečný zkouškový test z probraného studia.

Last update: Fiala Miloš, Ing. Mgr., Ph.D. (10.11.2023)
Literature - Czech

Povinná:

FIALA, M. Vybrané kapitoly z Ochrany obyvatelstva, Praha : Karolinum, 2010, 208 s. ISBN 978-80-246-1856-2

FIALA,M. Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století, Praha : Karolinum, 2022, 183 s. ISBN 978-80-246-5067-8

MARTÍNEK, B. a kol. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha : MV-GŘHZS ČR, 2003, 78 s. ISBN 80-86640-08-6

Doporučená:
CLEARY, M. Velké katastrofy 20. století. Bratislava : Columbus, 1973.
DVOŘÁK, J. Země, lidé a katastrofy. Edtion ed.: Naše vojsko, 1987.HADAČ, E. Ekologické katastrofy. Praha : Horizont, 1987.
KRUSE, H. Umění přežít, 1. vyd., Praha: Magnet-Press, 1994. 167 s. 1994..
KUKAL, Z. Přírodní katastrofy. Praha : Horizont, 1983.
POLEDNE, A. Největší katastrofy 20. století. Praha : VOLVOXGLOBATOR, 2001.
REICHART, H. Přírodní katastrofy. Praha : Amfora, 1994.
ŠTĚTINA, J. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 429 s.

Last update: Fiala Miloš, Ing. Mgr., Ph.D. (10.11.2023)
Syllabus - Czech

Témata přednášek:
Úvod do studia, cíle výuky, základní pojmy
Druhy a příklady mimořádných událostí
Zabezpečení ochrany obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události
Základní úkoly ochrany obyvatelstva
Další opatření a doplňující informace jak se zachovat v mimořádné situaci
Požáry
Povodně a zátopy
Sesuvy půdy, sněhové laviny
Atmosférické poruchy (bouře, teplo nebo zima)
Zemětřesení a sopečná činnost
Kosmické vlivy - škodlivé druhy záření, dopad meteoritů na zemský povrch
Havárie s únikem nebezpečných látek. Účinky nebezpečných látek
Možnosti vzniku radiační havárie v jaderné elektrárně. Biologické účinky ionizujícího záření

Last update: Fiala Miloš, Ing. Mgr., Ph.D. (10.11.2023)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Tuesday23.04.2024výuku 23.4. zajišťuje ing. VilášekIng. Mgr. Josef Vilášek 
Tuesday30.04.2024výuku 30.4. zajišťuje ing. VilášekIng. Mgr. Josef Vilášek 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html