SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Technical sports - PTUS374
Title: Technické sporty
Guaranteed by: Department of Swimming, Water and Technical Sports (51-300800)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Výuka probíhá prezenčním a také distančním způsobem v MC Teams.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Incompatibility : PTUS373K
Interchangeability : PTUS374K
Is interchangeable with: PTUS374K
Annotation -
As part of the lectures, students are introduced to selected technical sports that are organized in international sports organizations and sports associations in the Czech Republic, including Olympic sports. Biathlon, sports shooting, air sports, aerobatics, precision flying, air rally, sailing, paragliding, parachuting, motorcycle and car sports, sports diving, radio orienteering and fire sports.
Last update: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (23.11.2023)
Aim of the course -

The aim of the subject is to familiarize and obtain the necessary information about technical sports, which are organized in international sports organizations and sports associations in the Czech Republic.

Key knowledge and skills:

1/ division of technical sports

2/ structure of sports organizations

3/ activity of sports associations

4/ cooperation of unions and external entities

5/ specifics and differences of individual branches of technical sports

Last update: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (23.11.2023)
Course completion requirements - Czech

Zkouška z probraného učiva.

Last update: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (23.11.2023)
Literature - Czech

BRYCH, J., Sportovní střelba, Praha : Karolinum, 2008.
FIALA, M., Technické sporty, Praha : UK FTVS, 2013. ISBN 978-80-897647-01-1
NOVOTNÝ, J. a kol., Nástin vývoje vybraných branně sportovních a branně technických činností, Praha : SPN, 1987
NOVOPTNÝ, P., Encyklopedie motoristického sportu, Praha : Sport-pres, 2003
PLOS, R., Paragliding, Cheb : Svět křídel, 1999.
ŘEPKA, M., Sportovní parašutismus, Praha : Naše vojsko, 1980.
VLACH, M., Pravidla radiového orientačního běhu, Praha : AROB, 2011

Last update: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (23.11.2023)
Syllabus - Czech

Témata přednášek:

1. Historie technických sportů a braně technických sportů

2. Letecké sporty, plachtění, letecká akrobacie, přesné létání a letecká rally

3. Parašutismus 

4. Paragliding

5. Biatlon

6. Sportovní střelba

7. Potápění

8. Automobilové sporty

9. Motocyklové sporty,

10. Radiový orientační běh

11. Požární sport

Last update: Fiala Miloš, Ing. Mgr., Ph.D. (23.11.2023)
Learning resources - Czech

Platforma MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJwlVahocS9YTrHd8SEWcIZCz3RDjgqTv5UTa2FmvYWw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7b3f194-5280-4082-afc1-45cee2b6731c&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

FIALA, M. a kolektiv. Technické sporty, Praha : Karolinum, 2013, 185 s. ISBN 978-80-87647-01-1

BRYCH, J. Sportovní střelba, Praha : Karolinum, 2008, 260 s. ISBN 978-80-246-1582-0

  

Last update: Fiala Miloš, Ing. Mgr., Ph.D. (23.11.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html