SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sport Shooting Course - PTUS034
Title: Kurz sportovního střelectví
Guaranteed by: Department of Swimming, Water and Technical Sports (51-300800)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:5/0, C [DS]
Extent per academic year: 5 [days]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Annotation -
Students are introduced to training principles in archery (winging and technical practice, strengthening and conditioning, remedial and relaxation exercises and regeneration).
Last update: Fiala Miloš, Ing. Mgr., Ph.D. (10.09.2019)
Literature - Czech

Povinná:

1. Všeobecná technická pravidla pro všechny střelecké disciplíny. ČS 1993.

2. PROVAZNÍK,V. Základní metodika sportovní střelby : 1. vyd. Praha : Sportpropag, 1982.

3. HOŠEK,V. Psychologie sportovní střelby : 1. vyd. Praha : Sportpropag, 1979. 268 s.

4. JURJEV, A. A. Sportovní střelba z pušky a pistole : ÚV Svazarmu 1966 : Praha.

5. LOUŽECKÝ, J. a kol. Tělesná příprava v branně-technických sportech : ÚV Svazarmu 1985 : Praha.

6. VOJTÍŠEK, Z. Masově-branné sporty - zimní část : UK Praha 1982.

7. BRYCH, J. Sportovní střelba. Karolinum : 2008 Praha. ISBN: 978-80-246-1582-0

8. BRYCH, J. Historie střelectví z ručních palných zbraní. Karolinum : 2018 Praha. ISBN: 978-80-246-3865-2

9. Faktor, Z. Střelné zbraně. Magnet-Press : 1995 Praha, ISBN: 80-85847-46-9

Last update: Fiala Miloš, Ing. Mgr., Ph.D. (10.09.2019)
Requirements to the exam - Czech
  • účast na přednáškách,
  • zápočtový test.

Last update: Dvorský Jaroslav, PhDr., Ph.D. (06.12.2010)
Syllabus - Czech

Přednášky a semináře:

Úvod do studia.

Historie, institucionalizace.

UIT, ČSS a soutěžní řád.

Vývoj zbraní.

Pravidla sportovních soutěží.

Sportovní příprava dětí a mládeže ve střelbě.

Střelecký trénink.

Technika a metodika střelby ze vzduchovky v klidu v leže.

Bezpečnostní opatření, předpisy a směrnice.

Technika a metodika střelby ze VzPu.

Tělesná příprava ve střelbě.

Tělesná příprava ve střelbě - speciální cvičení.

Vyrovnávací cvičení pro sportovního střelce

Zápočet.

Last update: Dvorský Jaroslav, PhDr., Ph.D. (06.12.2010)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html