SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Management - PSZZ253
Title: Management
Guaranteed by: Studijní oddělení (51-100100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, STEX [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Pre-requisite : PMNB002
Literature - Czech
Last update: Mgr. Dominika Krupková (21.05.2023)


Management:

  1. ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu 21. století. 1. vydání. Jesenice: Ekopress, 2020. 219 s. ISBN 978-80-87865-62-0.
  2. KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993, 659 s. ISBN 80-85605-45-7.
  3. VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management. Teorie a praxe 80 a 90. let. 3. vydání. Praha: Management Press, 1994. 259 s. ISBN 80-85603-55-1.
  4. VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2001. 314 s. ISBN 80-7261-041-4.


Marketing:

  1. ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu 21. století. 1. vydání. Jesenice: Ekopress, 2020. 219 s. ISBN 978-80-87865-62-0.
  2. KOTLER, P., et al. Moderní marketing - 4. evropské vydání. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2. Nebo novější.
  3. KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management - 12. vydání. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5. Nebo novější.
  4. Nový Občanský zákoník - Oddíl 2 - Nekalá soutěž. Předpis č. 89/2012 Sb. Znění od 1.7. 2021.
  5. Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Aktuální znění od 1.7.2020.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html