SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sociosciential Rudiments of Physical Education and Sport - PSZZ029
Title: Společenskovědní základy tělesné výchovy a sportu
Guaranteed by: Studijní oddělení (51-100100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2012
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, STEX [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (04.05.2021)

1. Člověk ve filosofické reflexi

2. Pohyb jako filosofická kategorie

3. Vznik a vývoj českých tělovýchovných organizací

4. Vznik a vývoj novodobého olympijského hnutí

5. Motorické schopnosti

6. Ontogeneze motoriky

7. Struktura a dynamika osobnosti

8. Psychologická příprava

9. Historie a současnost pedagogiky

10. Pedagogika sportu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html