SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Remedial Rehabilitation - PSZZ022
Title: Léčebná rehabilitace
Guaranteed by: Studijní oddělení (51-100100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2006
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, STEX [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (04.05.2021)

1. Systém zdravotní péče v ČR, legislativa se zřetelem k práci fyzioterapeuta. Systém

léčebné rehabilitace - členění, obsah, cíle jednotlivých subsystémů, návaznost. Postavení

fyzioterapie v preventivní medicíně.

2. Pojem, obsah a teoretické principy ergoterapie, její využití a metodické postupy.

3. Fyzikální léčba - rozdělení, druhy procedur, podstata, účinky a provádění jednotlivých

procedur, indikace a kontraindikace.

4. Principy ovlivnění bolesti pomocí prostředků fyzikální terapie.

5. Využití fyzikální terapie pro ovlivnění svalového napětí.

6. Využití fyzikální terapie pro regeneraci tkání posttraumatické etiologie.

7. Využití fyzikální terapie pro ovlivnění poruch pohybového aparátu.

8. Elektroterapie - léčebné využití nízkofrekvenčních proudů, podstata, druhy a účinky

jednotlivých procedur, indikace a kontraindikace.

9. Elektroterapie - léčebné využití středofrekvenčních a vysokofrekvenčních proudů,

podstata, druhy a účinky jednotlivých procedur, indikace a kontraindikace.

10. Mechanoterapie - druhy procedur, podstata, účinky a provádění jednotlivých procedur,

indikace a kontraindikace.

11. Termoterapie - druhy procedur, podstata, účinky a provádění jednotlivých procedur,

indikace, kontraindikace.

12. Hydroterapie - druhy procedur, podstata, účinky a provádění jednotlivých

procedur,indikace a kontraindikace.

13. Fototerapie - druhy procedur, podstata, účinky a provádění jednotlivých procedur,

indikace a kontraindikace.

14. Balneoterapie, klimatoterapie, lázeňská péče - charakteristika, principy, typy, využití,

indikace a kontraindikace lázeňské péče, indikační seznamy.

15. Schéma diagnostického a terapeutického postupu u pacienta s vertebrogenními

poruchami.

16. Schéma diagnostického a terapeutického postupu u pacienta s ortopedickými

onemocněními.

17. Schéma diagnostického a terapeutického postupu u pacientů s interními a onkologickými

onemocněními.

18. Schéma diagnostického a terapeutického postupu u pacienta s neurologickým

onemocněním.

19. Schéma diagnostického a terapeutického postupů u pacientů s psychiatrickým či

psychosomatickým postižením.

20. Schéma diagnostického a terapeutického postupu u dětských pacientů s CKP.

21. Schéma terapeutického postupu u pacientů s tělesným postižením.

22. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody.

23. Týmová spolupráce fyzioterapeuta s dalšími odborníky v systému péče o nemocné včetně

legislativy.

24. Přístrojové vyšetřovací metody používané ve fyzioterapii.

25. Problematika zátěže u vybraných typů onemocnění z pohledu fyzioterapeuta.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html