SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Human Biomechanics - PSZZ020
Title: Biomechanika člověka
Guaranteed by: Studijní oddělení (51-100100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2006
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, STEX [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (04.05.2021)

1. Mechanické vlastnosti biomaterialů.

2. Reologické modely biomateriálů.

3. Viskoelastické vlastnosti kostní tkáně.

4. Viskoelastické vlastnosti chrupavky.

5. Viskoelastické vlastnosti vazů a šlach.

6. Druhy mechanického zatížení složek pohybového systému. Mechanismy poškození.

7. Biomechanika svalové kontrakce.

8. Reologický model svalu.

9. Hillova křivka svalové činnosti.

10. Biomechanika svalového systému.

11. Hydromechanické poměry při proudění krve v malých a velkých cévách.

12. Biomechanika srdeční činnosti.

13. Biomechanika respiračního systému.

14. Kloubní pohyblivost z pohledu biomechaniky (rozsah pohybu, celková

pohyblivost aspekt řízení).

15. Axiální systém (biomechanické principy funkce a struktury).

16. Dolní končetina, její biomechanická charakteristika.

17. Biomechanika chůze (fáze kroku, reakční síla od podložky, kinematický popis).

18. Horní končetina, její biomechanická charakteristika. Manipulační pohyby.

19. Aplikace statiky pro analýzu zátěže složek pohybového systému. Setrvačné síly.

20. Hodnocení tvaru a princip kinematické analýzy pohybového systému.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html