SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogy, Pedagogy of Sport - PPPD209TS
Title: Pedagogika, pedagogika sportu
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Annotation -
The subject gives a background of a theory and praxis of an educational process within the preparation of future PE teachers, coaches of all sports, physiotherapeuts, teachers of disadvantaged youth etc.
Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (11.12.2019)
Course completion requirements -

Credit: own work (essay, presentation etc. - according to an agreement with a teacher)

Exam: oral form

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Literature -

JANSA, P., JŮVA, V., KOCOUREK, J. SVOZIL, Z. & K. KOVÁŘ Pedagogika sportu. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2014.

JANSA, P., KOTLÍK, K & NĚMEC, J. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2014.

JANSA, P. Sportovní příprava. Edtion ed. Praha: Q Art, 2009.

ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2007.

ARMOUR, K. Sport pedagogy: An introduction for teaching and coaching. Edtion ed.: Routledge, 2013. ISBN 1317902874.

TINNING, R. Pedagogy and human movement: Theory, practice, research. Edtion ed.: Routledge, 2009. ISBN 1134088876.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet tvoří prerekvizitu zkoušky.

Okruhy ke zkoušce z předmětu Pedagogika, pedagogika sportu (PPPD209K)

Bakalářské studium

1. Výchova a vzdělávání ve starověku

2. Církevní školy a rytířská výchova

3. Scholastika a středověké univerzity

4. Pedagogika J. A. Komenského

5. Pedagogika T. Locka

6. Pedagogika J. J. Rousseaua

7. Pedagogický systém J. F. Herbarta a herbartismus

8. Filantropismus

9. Přínos M. Tyrše a Sokola

10. Pragmatická pedagogika

11. Pedagogika G. Héberta

12. Alternativní školy

13. Obecná východiska a hlavní znaky pedagogiky, členění pedagogiky, základní pojmy tradiční a moderní pedagogiky

14. Kurikulární zabezpečení edukačního procesu v ČR a jeho změny od roku 1989

15. Žák jako subjekt řízený a učitel jako subjekt řídící (postavení, prestiž, kompetence, typologie atd.)

16. Zásady, metody, úkoly a cíle v tělesné výchově

17. Sportovní a olympijská výchova, fair-play

18. Ontogeneze a její periodizace

19. Mladší školní věk a sport

20. Starší školní věk a sport

21. Adolescence a sport

22. Sport v dospělosti

23. Vývoj pedagogiky sportu

24. Pedagogika volného času

25. Zážitková pedagogika

26. Komunikace z pohledu pedagogiky

27. Paměť

28. Učení – cvičení, klasické podmiňování, operativní podmiňování, učení vhledem, aha-zážitek

29. Motorické učení

30. Kognitivní učení

31. Sociální učení

32. Metody pedagogického výzkumu

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Syllabus -

Lectures:

1. Sense of the pedagogy in context of contemporary social development

2. Historical background of the birth of pedagogy

3. Factors of development and human ontogenetics

4. Basics of sport pedagogy

5. Personality of an athlete and a trainer

6. Motor learning

7. Research methods in sport pedagogy

Exercises:

1. Overwiev of methods of a pedagogical diagnostics

2. Analysis of an interaction of teachers and pupils in physical education

3. Application of assessing scales in physical education and sport

4. Investigation of an internal motivation among athletes

5. Attitudes of children and youth towards physical education and sport

6. Emotional reaction of children and youth during physical education

7. Application of a semantic differential in kinanthropology

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html