SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogy - PPPD205K
Title: Pedagogika
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Interchangeability : PPPD205
Is incompatible with: PPPD205
Is interchangeable with: PPPD205
In complex pre-requisite: PPPD224K
Annotation - Czech
Předmět tvoří univerzitní základ teorie a praxe edukačního procesu v přípravě učitelů tělesné výchovy, trenérů jednotlivých sportů, pracovníků fyzioterapie, speciálních pedagogů, aplikované tělesné výchovy a dalších profesí.
Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (01.02.2019)
Literature - Czech

DVOŘÁČEK, Jiří. Základy pedagogiky. Praha: Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2014-8.

JANSA, Petr, Josef DOVALIL a Václav BUNC. Sportovní příprava: vybrané kinantropologické obory k podpoře aktivního životního stylu. Rozš. 2. vyd. Praha: Q-art, 2009. ISBN 978-80-903280-9-9.

JANSA, Petr. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2026-8.

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0872-3.

ŠTVERÁK, Vladimír a Milada ČADSKÁ. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. 3. dot. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 80-7184-797-6.

Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (01.02.2019)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Význam pedagogiky v kontextu současného společenského vývoje.

2. Historické kořeny vzniku pedagogiky.

3. Základní pedagogické pojmy.

4. Faktory vývoje a ontogeneze člověka.

5. Struktura edukačních procesů.

6. Základy pedagogiky sportu.

7. Legislativní rámec pedagogických procesů.

Semináře:

1. Výchova v antice.

2. Křesťanská výchova.

3. Renesanční a humanistická pedagogika.

4. Alternativní a inovační pedagogické koncepce.

5. Sportovní aktivity jako socializační prostředek u dětí a mládeže.

6. Úvod do motorického učení.

Základy pedagogické diagnostiky, komunikace v pedagogice.

Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (01.02.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html