SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogic diagnostics - PPPD157N
Title: Pedagogická diagnostika
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, C [HS]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Social Subjects
Interchangeability : PPPD150N
Annotation -
The subject forms a university basis of theory and practice of educational process in preparation of teachers of P.E., coaches of various kinds of sport, physiotherapists, teachers for the young demanding special care and other professions.
Last update: Krasilov Jiří (10.03.2009)
Literature - Czech

Jansa, P. et al.Pedagogika sportu. Praha: Karolinum 2014. ISBN 978-80-246-2026-8.

Jansa, P. et al. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě pohybovým

aktivitám a sportu. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2444-0.

Jansa, P., Válková, H. et al. Uplatnění absolventů studijního programu TVS na trhu práce

v České republice. Praha: UK FTVS, 2008. ISBN 978-80-86317-57-.1

Last update: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (13.04.2015)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet: 2 seminární výstupy (1x skupinová práce a 1x samostatná práce)

Zkouška: ústní forma

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (11.11.2020)
Syllabus - Czech

Semináře :

1. Přehled metod pedagogické diagnostiky

2. Odborné posuzování v TV a sportu

3. Zjišťování osobnosti sportovců I.

4. Zjišťování osobnosti sportovců II.

5. Interpesronální charakteristiky I.

6. Interpesronální charakteristiky II.

7. Využití sémantického diferenciálu v kinantropologii

Last update: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (13.04.2015)
Learning resources - Czech

Přednášky předmětu Pedagogická diagnostika v TV jsou uskutečňovány v prostředí MS Teams.

Název týmu: Pedagogická diagnostika v TV (PPPD193NK)

Kód týmu: bvl48st

Odkaz na tým: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae0204596f3804fa2bfb7c561c8aca970%40thread.tacv2/conversations?groupId=8e69a148-c8d8-4250-b762-ab84f00f8945&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Studijní materiály (prezentace přednášek, odkazy na literaturu atp.) jsou dostupné v prostředí Moodle.

Název kurzu: Pedagogická diagnostika v TV (PPPD193N, PPPD193NK)

Odkaz na kurz: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11004#section-3

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (11.11.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html