SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogic diagnostics - PPPD150N
Title: Pedagogická diagnostika
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Social Subjects
Is interchangeable with: PPPD157N
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The subject forms a university basis of theory and practice of educational process in preparation of teachers of P.E., coaches of various kinds of sport, physiotherapists, teachers for the young demanding special care and other professions.
Last update: Krasilov Jiří (19.02.2009)
Literature - Czech

Jansa, P. et al.Pedagogika sportu. Praha: Karolinum 2014. ISBN 978-80-246-2026-8.

Jansa, P. et al. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě pohybovým

aktivitám a sportu. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2444-0.

Jansa, P., Válková, H. et al. Uplatnění absolventů studijního programu TVS na trhu práce

v České republice. Praha: UK FTVS, 2008. ISBN 978-80-86317-57-.1

Last update: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (13.04.2015)
Requirements to the exam - Czech
  • Seminární práce

Last update: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (13.04.2015)
Syllabus - Czech

Semináře :

1. Přehled metod pedagogické diagnostiky

2. Odborné posuzování v TV a sportu

3. Zjišťování osobnosti sportovců I.

4. Zjišťování osobnosti sportovců II.

5. Interpesronální charakteristiky I.

6. Interpesronální charakteristiky II.

7. Využití sémantického diferenciálu v kinantropologii

Last update: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (13.04.2015)
Learning resources - Czech

Chráska, M. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.

Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2007. ISBN

Last update: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (13.04.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html