SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Applied Pedagogy - PPPD147N
Title: Aplikovaná pedagogika /OO/
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2011
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Petr Jansa, CSc.
Mgr. Veronika Baláková, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Social Subjects
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The subject forms a university basis of theory and practice of educational process in preparation of teachers of P.E., coaches of various kinds of sport, physiotherapists, teachers for the young demanding special care and other professions.
Last update: Krasilov Jiří (22.12.2008)
Literature - Czech

Hendl, J., Jansa, P. Výzkum pomocí internetu. Čes. kinanatrpologie, roč. 11, 2007, č. 3., s. 43-60.

Jansa, P., Landa, P. (ed.) Současné společenskovědní vědní trendy v kinantropologii. Praha: UK FTVS, 2007.

Jansa, P., Kovář. K. Trenérství a současný sport. In Sport a kvalita života. Brno: MU FSpS, 2007., s. 61 - 62.

Jansa, P., Kovář, K., Fantová, P. : The Opinion andAttitude of the Conterporery Youth on sport, Physical Education and Other Motion Activities. Nitra: Acta Facult. Pedagog. Nitrien. Universit. Konstant. Philosop. Vol. 4, 2007, No 1., s. 19 - 23.

Jansa, P., Válková, H. et al. Uplatnění absolventů programu TVS na trhu práce v České republice. Praha: UK FTVS, 2008.

Jansa, P., Kovář, K. Názory a postoje trenérů v týmových sportech. In Hry 2008. Plzeň: ZU PFKTV, 2008, s. 113 - 120.

Jansa, P. Profesní spokojenost učitelů tělesné výchovy. DISPORTARE. Studia Kinantropologica. Vol. 9, 2008, s. 29 - 39

Jansa, P., Dovalil, J. et al. Sportovní příprava. Praha: Q - Art, 2007. ISBN 80-903280-8-3

Průcha, J. Přehled pedagogiky. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7178-944-5

Štverák, V., Čadská, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-7184-797-7

Svoboda, B. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum 2008. ISBN 978-80-246-1358-1

Jansa, P. et al. Sport a pohybové aktivity v životě české populace. Praha: UK FTVS, 2005. ISBN 80-86317-33-1

Jansa, P., Válková, H. et al. Uplatnění absolventů studijního programu TVS na trhu práce v České republice. Praha: UK FTVS, 2008. ISBN 978-80-86317-57-1

Last update: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (20.12.2010)
Requirements to the exam - Czech
  • písemný test

Last update: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (20.12.2010)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Mimořádné situace a výchova.

2. Vývoj a výchova osobnosti člověka.

3. Motorické učení.

4. Fair play jako ohrožený fenomén.

5. Mimořádné situace jako prostředek edukace.

6. Diagnostická činnost.

7. Role instruktora .

8. Metody výzkumu v pedagogice sportu

9. - 10. Osobnost instruktora.

11. - 12. Komunikace instruktorů.

13. - 14. Činnost instruktora

Last update: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (20.12.2010)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html